คนไม่กลัวตาย!

คนไม่กลัวตาย!

ชายตาบอดจากเมืองไทยคนหนึ่ง ไปเที่ยวรัฐเท็กซัส

“โอ้โห เบาะใหญ่จัง”   เขาอุทานออกมาเมื่อนั่งรถไฟเข้าในเมือง

“…..ของทุกอย่างในเท็กซัส ล้วนแต่ใหญ่ๆ ทั้งนั้น แหละ!” ชายที่ยืนถัดไปกล่าวขึ้น

พอถึงโรงแรม ชายตาบอดเข้าไปในบาร์ แล้วสั่งเบียร์มาดื่ม  หลังจากสัมผัสกับแก้วเบียร์ขนาดมหึมาในมือ เขาก็อุทานออกมาว่า  “โอ้โห  เบียร์ที่นี่แก้วใหญ่เหลือเกิน”

“ของทุกอย่างในเท็กซัสล้วนแต่ใหญ่ๆ ทั้งนั้นแหละ”  พนักงานเสิร์ฟกล่าวขึ้น

…หลังจากนั้น ชายตาบอดก็ถามทางไปห้องน้ำ  แต่เขาเลี้ยวผิดทาง แล้วสะดุดหล่นโครมลงไปในสระว่ายน้ำ….. ด้วยความตกใจและกลัวตาย   เขารีบตะโกนลั่นว่า …

“อย่ากดชักโครก!”

คงมีน้อยคนที่ไม่กลัวตาย!

คนตาบอดในเรื่องก็เป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ที่กลัวตาย!

แต่ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ หรือ?

สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่หลังความตาย และลึกๆ ในใจรู้สึกไม่พร้อมสำหรับการจากโลกนี้ไป จะอดกังวลไม่ได้ถึงผลที่จะตามมา!

ในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่ง ไม่กลัวความตาย  เพราะไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น   คนประเภทนี้ก็จะปล่อยชีวิตตามใจปรารถนาของตนเองอย่างคึกคะนอง

แต่หากชีวิตหลังความตายมีจริง และมีการพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคน  คนชนิดนี้จะเจอดีหลังความตายอย่างแน่นอน!

สำหรับคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะไม่กลัวความตาย  เพราะเขาเชื่อมั่นว่า หลังจากเขาตายไปแล้ว ยังมีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์รอรับเขาอยู่ด้วยความรัก!

คนชนิดนี้จะมีสันติสุขในจิตใจ และไม่ท้อถอย ท้อแท้หมดหวังในชีวิต พวกเขาจึงเป็นบุคคลที่พร้อมจะมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง!

ดังที่ จอร์จ เมอเรอดิธ (George Meredith) เคยกล่าวไว้ว่า….

“จงเอาชนะความกลัวตายของคุณ  แล้วคุณจะได้ครอบครองชีวิตของคุณเอง”!

(Conquer fear of death and you are in possession of your life.)

ด้วยเหตุนี้คนที่เอาชนะความกลัวตายของตน  และกระทำสิ่งดีต่อผู้อื่นได้ คือ คนที่รู้จักใช้ชีวิตของตนอย่างมีคุณค่าด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเขา!

เขาจะเป็นคนที่กล่าวได้อย่างมั่นใจ  ดุจดังอัครสาวกเปาโลว่า…

“เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า  หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใด ที่ทรงสร้าง แล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” 1     

และคนที่ไม่กลัว “ความตาย”  เช่นนี้ แหละ คือ คนที่พร้อมจะมี “ชีวิตอยู่”!

ผมไม่ได้พูดถึงคนไม่กลัวตายที่พร้อมจะทำให้คนบางคน แม้แต่ตัวเองหรือคนในครอบครัวต้องตาย หรือ เช่น คนผิดหวังหรือมีความทุกข์เพราะความรัก  การงาน หรืออื่น ๆ   แล้วลงมือฆ่าตัวเองหรือคนอื่นตาย!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไม่กลัวตาย แบบพวกมือระเบิดพลีชีพ ที่ทำให้คนบริสุทธิ์จำนวนมากต้องตาย ยิ่งไม่ใช่บุคคลที่ผมกล่าวถึง!

คนไม่กลัวตาย ที่แท้จริง จะไม่ตายอย่างไร้ค่าหรือตายอย่างสร้างความทุกข์เจ็บปวดให้แก่ผู้อื่น เขาจะเป็นคนที่ครอบครองชีวิตของตนได้อย่างแท้จริง  และรู้จักใช้ชีวิตนั้นเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น!

เวลานี้สังคมไทยต้องการคนไม่กลัวตายเช่นนี้ ที่จะลงไปในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดภาคใต้เพื่อสอนหนังสือเพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านสาธารณสุข  หรือ สาธารณูประโยชน์  หรือ การปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ประชาชนที่กำลังหวาดผวากับภัยอันตรายอยู่ที่นั่น!

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้?

ชะรอยพระเจ้าอาจกำลังทรงเรียกคุณให้เป็น 1 ในกองทัพของคนไม่กลัวตายประเภทดังกล่าวอยู่ก็เป็นได้ใครจะไปรู้?

จริงไหมครับ?

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพ Freepik.com