คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ดังต่อไปนี้

  • ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ (เหรียญทอง)
  • ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์
  • ด.ช. ปฐมภัทร ธาดาพินิต
  • ด.ช. วงศกร จึงวิวัฒนวงศ์
  • ด.ญ. พรรษพร โสววัฒนกุล


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3