คริสตจักรตะพานหิน จ.พิจิตร โควิด 19

คริสตจักรตะพานหิน จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2020 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ คริสตจักรตะพานหิน จ.พิจิตร มอบถุงยังชีพ และ ใบปลิวโควิด 19 ให้กับสมาชิกคริสตจักรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่รระบาดโควิด 19 อาทิเช่น สมาชิกที่ไม่มีงานทำ ผู้ป่วยติดเตียง โดยท่าน ศจ.พิศมัย สุขคุ้ม ผู้รับใช้เกษียณอายุ ท่านได้กล่าวขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้