คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่

11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้


ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021
1.ด.ช. รฐนนท์ คำร้อง เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด)
2. นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด)
3. ด.ช. ปัณณพงศ์ สงขกุล เหรียญทอง
4. ด.ช. ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล เหรียญทอง
5. ด.ญ. ปภัสสร หว่าหลิ่งต๊ะ

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021
1.น.ส. ภัทรสิริ เพียรมงคล เหรียญทองแดง
2.คุณ ลินดา เอื้อไพบูลย์


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3