คริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ

คริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ดังต่อไปนี้
1. อ.สมรรถพล ตันคณิตเลิศ รางวัลเหรียญเงิน
2. ด.ช. ประทานชัย ตันคณิตเลิศ เบลสซิ่ง รางวัลเหรียญทองแดง
3. ด.ญ. จิรภัทร รัตนโชตินันท์ รางวัลเหรียญทองแดง
4. ด.ญ. เอลียา รัตนโชตินันท์


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3