คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ สมุทรสาคร

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ ดังต่อไปนี้

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021
1. ด.ช. ธัญวิวรรธน์ ชยาวนิช รอบที่ 1 ได้คะแนน 95% และ รอบที่2 ได้เหรียญทองแดง
2. ด.ญ.ธีรรินทร์ บุญพุทธธรรม รอบที่2 ได้เหรียญทองแดง
3. ด.ญ. ธีชัญญา บุญพุทธธรรม รอบที่ 1 ได้คะแนน 98%
4. ด.ช. สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์ รอบที่ 1 ได้คะแนน 95%
5. ด.ช. จีระศักดิ์ มีบุญธรรม
6. ด.ญ.อาภัสรา วรพัฒนะดำรง
7. ด.ช. ณัฐวุฒิ วรพัฒนะดำรง
8. ด.ญ. วิกานดา เทียนปัญจะ
9. ด.ญ. กฤตชญา เจริญประทีปกิจ
10. ด.ช. อณุวัฒน์ วันทาณี
11. น.ส. จินดาหรา วันทาณี

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021
1. ด.ญ. ธีชัญญา บุญพุทธธรรม ได้เหรียญทอง
2. ด.ช. สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์ ได้รางวัลชมเชย
3. ด.ช. สรนันท์ กรพิบูลย์พงษ์
4. ด.ญ. กฤตชญา เจริญประทีปกิจ
5. ด.ญ. วิกานดา เทียนปัญจะ
6. ด.ญ. อาภัสรา วรพัฒนะดำรง
7. คุณ ปาหนัน วะชุม
8. นาง ขันเงิน นพคุณ
9. นาง อาทิตยา เรืองอุตมานันท์


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3