คริสตจักรพระสิริฝาง จ.เชียงใหม่

คริสตจักรพระสิริฝาง จ.เชียงใหม่

10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรพระสิริฝาง จ.เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

อาลักษณ์จิ๋ว
1. ด.ญ. นับพระพร พรมรัตน์
2.น.ส. บุลิน อัศราวิชิตโชค
3. น.ส. ธิดารัตน์ ระดู
4. น.ส. นรวีย์ กล้าณรงค์ขวัญ
5 น.ส. ณิชากร ไอวรรณ
6.น.ส. วิไลลักษณ์ แก้วดี
7. น.ส. ฐิตินันท์ ดิตุ๊
8. น.ส. ชลิตา ศิริวัฒนาวงษ์
9. น.ส. วราภรณ์ ห้อแฮ
10. น.ส. สิริขวัญ ชินุ
11. น.ส. ธิดารัตน์ พรชมพู
12. น.ส. เจณิสตา ปอเย็น
13. น.ส. ธารน้ำเพชร ปินตามา
14. นาย ภานุกร แสนพอ
15. นาย อารีย์ บุญชัยดุ้ง
16. นาย วราคม กลมดี
17. นาย จักพงค์ ทรัพย์คณาสิน
18. นาย จตุพล หทัยมณีกุล
19. น.ส. จรรญพร ยาติการ
20. น.ส. จุรีภรณ์ หทัยมณีกุล
21. น.ส. นารีรัตน์ หทัยมณีกุล
22. น.ส. ณัฐวดี หทัยมณีกุล
23. น.ส. อังคณา หทัยมณีกุล
24. น.ส. กรวิภา หทัยมณีกุล
25. น.ส. อ่อน ศรีวิชัย


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3