คริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่

คริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่

10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ให้กับคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1.มัคนายก บงกช ดลโสภณ
2.นาง กุลรัศมิ์์ อินทระ
3.คุณ วีรภัทร อินทา
4.ด.ญ. พิมพิกา เอี่ยมผ่อง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3