คริสตจักรสดุดี

คริสตจักรสดุดี

เมื่อวันเสาร์14 พฤษภาคม 2022 ณ คริสตจักรสดุดี ให้เกียรติสมาคมฯร่วมรับใช้พันธกิจของสมาคมฯ ในการเป็นกรรมการตรวจความถูกต้องของสมุดที่ผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่คัดลอกพระธรรมเยเรมีย์ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-7 โดยมีคณะกรรมการที่คริสตจักรสดุดีส่งมาร่วมตรวจจำนวน 27 ท่าน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทางคริสตจักรสดุดีในการอำนวยความสะดวก ทั้งการจัดเตรียมสถานที่และสรรหากรรมการที่มาช่วยตรวจในวันเสาร์ที่ผ่านมา