คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์

คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2021 เวลา 10.00 น. คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ โดย ศบ.พีรพล วางขุนทด ได้นำเด็กรวีฯจำนวน 9 คน มาเยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ พระธรรมดาเนียลที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย เด็กๆ ต่างได้รับความตื่นเต้นและประทับใจในผลงานของผู้แข่งขันที่ส่งมาจากทั่วประเทศ

สมาคมฯ ขอบคุณ ผป.สรวง บุญชูสนอง ที่ให้การสนับสนุนเด็กรวีฯในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ