คริสตจักรสวนหลวง 8-20

คริสตจักรสวนหลวง

คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพ สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย โดย ศิษยาภิบาลพีรพล วางขุนทด หรือ อ.แบงค์  ได้เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ปีนี้เป็นปีแรกที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เป็นการแข่งขันเดี่ยว ออนไลน์  .แบงค์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสวนหลวง  จึงได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป kahoot!  ในการสร้างคำถามคำตอบ แบบออน์ไลน์ เพื่อให้เด็กรวียุวชนอนุชน ทดลองทำข้อสอบในมือถือ ดึงดูดความสนใจและเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆที่จะส่งเข้าแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ขออนุญาตนำ Link ข้อสอบพระธรรมเอเสเคียล  เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้สมัครแข่งขันคนอื่นๆ ได้ทดลองทำข้อสอบแบบออนไลน์

หมายเหตุ

  1. รูปแบบและวิธีการ เป็นไปตามผู้จัดทำ
  2. โปรแกรมบังคับข้อสอบหมดอายุวันที่ 21 .. 2020

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020