คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้


ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020
1.ด.ช. โมทนา เลาหะตั้งสกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด)
2.ด.ญ. ปัทมาพร นามคง
3.ด.ช. พีรพัฒน์ คำหลงแว่น

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021
1.ด.ช. โมทนา เลาหะตั้งสกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด)
2 ด.ช. พีรพัฒน์ คำหลงแว่น เหรียญเงิน
3.ด.ญ. ปัทมาพร นามคง เหรียญทองแดง
5.อศจ. ศิรภัสสร กลิ่นสุทโธ โล่ผู้ติว


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3