คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ

คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ

คำพยานของน้องๆ จากคริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ที่ร่วมสมัครเข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ในช่วงแรกๆที่สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว  คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำได้เข้ามาสมาคมฯเพื่อมาสมัครและรับหนังสือพระธรรมเอเสเคียลกลับด้วยตนเองโดยไม่รอวันรับหนังสือไปทางไปรษณีย์ และในวันที่ 29 มิ.. 2020 ทางคริสตจักรยังนัดรวมตัวกันใส่เสื้อทีมนำสมุดคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียลมาส่งที่สมาคมฯ ด้วย น้องๆ ทุกคนน่ารักมาก  และยังให้สมาคมฯ ได้สัมภาษณ์ อีกด้วย

ประกาศผลการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว  วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  www.thai.bible

ร่วมถวายโครงการอาลักษณ์จิ๋ว