คริสตจักรแสงสว่าง เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน 8-20

คริสตจักรแสงสว่าง จ.กรุงเทพ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ทุกๆ ปีคริสตจักรแสงสว่าง ได้ทำการขับเคลื่อนคริสตจักรไปทั้งระบบ โดยจะใช้พระธรรมเดียวกับที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้กำหนดในการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก เป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างพระคำในคริสตจักร คือ กำหนดให้มีการเทศนาพระธรรมเอเสเคียลในโบสถ์ใหญ่จำนวน 8 ครั้ง/ปี และมีการสอบใหญ่สมาชิกทั้งโบสถ์ปีละครั้ง    คณะรวีวารศึกษาใช้พระธรรมเอเสเคียลในการเรียนการสอนติว  และ คณะอนุชนทำการสอบแข่งขันภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่คณะอนุชนได้ทดลองใช้โปรแกรม Google forms ในการสร้างคำถามคำตอบ แบบออน์ไลน์ เพื่อให้คณะอนุชนทำข้อสอบในมือถือ และ ยังคงมีเกมส์ถามตอบอื่นๆ สร้างบรรยายกาศและความสนุกสนานในคริสตจักรเป็นอย่างมาก

สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ขออนุญาตนำ Link ข้อสอบพระธรรมเอเสเคียล บทที่ 25-48  เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้สมัครแข่งขันคนอื่นๆ ได้ทดลองทำข้อสอบแบบออนไลน์

หมายเหตุ

  • รูปแบบและวิธีการ เป็นไปตามผู้จัดทำ ทำข้อสอบได้ครั้งเดียว
  • 1 E-mail ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณคริสตจักรแสงสว่าง