คริสตจักรแห่งพระคุณ จ.พะเยา โควิด 19

       

คริสตจักรแห่งพระคุณ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ คริสตจักรแห่งพระคุณ จ.พะเยา มอบถุงยังชีพ และ ใบปลิวโควิด 19 ให้กับสมาชิกคริสตจักรที่มีฐานะยากจนรับจ้างทำสวนทำไร่แต่ถูกเลิกจ้างชั่วคราวทำให้ขาดรายได้ และจากกรณีอื่นๆ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่าน