คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี โควิด 19

คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ และ ใบปลิวโควิด 19 ให้กับสมาชิกคริสตจักรที่อยู่ตามบ้าน การนำถุงยังชีพไปมอบในครั้งนี้มีฝนตกต้องรอให้ถนนที่เป็นดินโคลนแห้งก่อนจึงจะเดินทางได้ ซึ่งคริสตจักรเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะไม่มีเงินถวายเข้ามาเนื่องจากการหยุดนมัสการชั่วคราวตามประกาศของรัฐบาล ขอพระเจ้าทรงนำ