คริสเตียนชาวม้งพลัดถิ่นในกรุงเทพฯ โควิด 19

คริสเตียนชาวม้งพลัดถิ่นในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2020 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำถุงยังชีพ และ ใบปลิวโควิด 19 ไปมอบให้กับพี่น้องคริสเตียนชาวม้งขาว ม้งเขียว ม้งแดง เวียดนามพลัดถิ่น ที่ย้ายถิ่นฐานมาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และรอไปยังประเทศที่สามที่จะเปิดรับเพื่อพักอาศัยได้อย่างถาวร