ความลับแห่งชีวิต

ความลับแห่งชีวิต

มีเรื่องเล่าว่า..

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก  พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ และทรงขอความคิดเห็นของพวกเขาว่า ควรจะใส่ความลับแห่งชีวิตไว้ในที่ใด?

          “ฝังไว้ในแผ่นดิน”  ทูตองค์หนึ่งเสนอ

“ซ่อนไว้ในทะเลจะดีกว่า”  อีกองค์หนึ่งแทรกขึ้นมา

“น่าจะเก็บไว้ในภูเขา” ฯลฯ

หลังจากมีข้อเสนอหลากหลาย  ในที่สุดพระเจ้าตรัสว่า ถ้ากระทำตามข้อเสนอเหล่านั้น คงมีมนุษย์น้อยคนที่จะได้พบความลับแห่งชีวิต

พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่า…

“เราจะใส่ความลับแห่งชีวิตไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคน”

 

ไม่ว่านิทานข้างต้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่  แต่ความจริงก็คือว่า จิตและใจของมนุษย์นั้น มีความลึกลับซับซ้อน ซ่อนไว้อย่างมากมายมหาศาลและสุดลึกล้ำเกินจะหยั่งถึงได้หมด!

“จิต” หมายถึง “สิ่งที่มีหน้าที่ รู้ คิด นึก”

ใจ” คือ  “ส่วนที่คิดตรึกตรอง หรือ รู้สึก”!

และทั้ง 2 ก็ หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ “จิตใจ”  ซึ่งหมายความถึง “ใจ, อารมณ์ และความนึกคิด”!

กษัตริย์ซาโลมอน ผู้ได้ชื่อว่า ฉลาดที่สุดในโลกเคยตรัสไว้ว่า…

“จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ!” 1

ดร. ริค  วอเรน ศิษยาภิบาลคริสตจักร แซดเดิลแบค  เจ้าของผลงานเบสท์ เซลเลอร์ (หนังสือฮิตติดอันดับหนึ่ง) คือ “ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์”  (The Purpose Driven Life )  ได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่า.. หนังสือที่เขาเขียนขายดีเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมาหลายปีมียอดขายเดือนละ 1 ล้านเล่ม นำเงินทองมหาศาลหลั่งไหลมาสู่ตัวเขาอย่างไม่คาดฝันนั้น แท้จริงแล้ว เนื้อหา สาระ หรือ แก่นสาร ของหนังสือไม่มีอะไรเป็นสิ่งใหม่เลย!

ทุกอย่างล้วนเป็น “ความจริง”  หรือ “ความลับ” แห่งชีวิต ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงซ่อนไว้ในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลาย และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ค้นพบมาแล้วในหลายพันปีที่ผ่านมา และตัวของ ดร. ริค  วอเรน เองก็เป็นเพียงแต่ผู้นำมาเรียบเรียงเขียนใหม่ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ เท่านั้น !

ริค  วอเรน กล่าวว่า…. “พระประสงค์ของพระเจ้า” และ “ความลับลึก”  ที่เคยถูกปิดซ่อนไว้ตั้งแต่ดั้งเดิม ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน ผ่านพระเยซูคริสต์  คริสตจักรและคริสเตียน!

….. และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรง

สร้างสารพัดทั้งปวง ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรค์สถาน รู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทาง

คริสตจักร  ณ  บัดนี้2          

 

ความลับที่ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างมีวัตถุประสงค์ และทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ จึงทรงสร้างช่องว่างในจิตใจของเขาที่ไม่มีสิ่งใดจะบรรจุให้เต็มเปี่ยม อย่างพึงพอใจได้เลย  นอกจากตัวพระองค์เองเท่านั้น!                                                                                                                                                               1

ชีวิตในโลกของมนุษย์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เตรียมตัว (Prepare)–เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตหน้าในแผ่นดินสวรรค์ตลอดนิรันดร์ เหมือนเด็กอยู่ในครรภ์ที่พร้อมคลอดออกมาเผชิญโลกภายนอก
 2. ต้องปฏิบัติ (Practice) – ฝึกฝนทักษะในการกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้กระทำอย่างมีสมดุล

– ทั้งศึกษาพระวจนะ อธิษฐาน  นมัสการ  สามัคคีธรรม รับใช้ ปรนนิบัติ และเป็นพยานข่าวดีส่ง

ต่อไปเพื่อนำคนเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์

แต่น่าเสียดายที่มนุษย์นับตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาได้กระทำบาปผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์จึงทรงส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยเราให้รอด  และทรงเปิดเผยความลับแห่งพระประสงค์ของพระองค์หลายอย่างให้เรารู้!

และตัวอย่างของความลับแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทราบคือ

 1. ความสัตย์ซื่อสำคัญกว่าความสำเร็จ!
 2. สุขภาพที่แข็งแรงเป็นของขวัญจากพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่า ขนาดของความสำเร็จใด ๆ !
 3. การเชื่อฟังสำคัญยิ่งกว่าการถวายเครื่องบูชา!
 4. เราไม่ได้เป็นผู้เลือกพระเยซูคริสต์ แต่พระองค์ทรงเลือกเรา!
 5. พระเจ้าทรงสร้างเรา เลือกเราด้วยความรักและเพื่อจะได้เป็นผู้รับความรักจากพระองค์ และแบ่งปันความรักนั้นออกไป
 6. พระเจ้าทรงสามารถกระทำกิจยิ่งใหญ่ผ่านเรา ผู้ต่ำต้อยหรือไม่สมประกอบได้เสมอ!
 7. พระเจ้าทรงประทานทรัพยากรล้ำค่า 3 ประการให้เราแต่ละคน เพื่อจะดำเนินชีวิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั่นคือ
  • เอกลักษณ์ (Identity)
  • อามิส       (Income)  หรือ “อินคัม” (รายได้)
  • อิทธิพล (Influence) !
 8. หากว่า เรายังไม่ได้รับการช่วยกู้หรือช่วยไถ่จากความบาปผิดของเรา พระเจ้าทรงพร้อมช่วยเรา ณ บัดนี้!

 

วันนี้ คุณจะทำหรือตอบสนองอย่างไรต่อ “ความลับแห่งชีวิต” ที่คุณได้รับทราบแล้วอย่างไร?

คุณจะอยู่เฉย ๆ  หรือรีบตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ช่วยตอบที!

1.สุภาษิต 4:23, 2.เอเฟซัส 3:7-10


 • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • ภาพ Freepik.com