ความหวัง กำลังใจ ชัยชนะ

“ชีวิตล้วนอนิจจังแม้จะมีความทุกข์สักเท่าใดพระองค์ทรงเคียงใกล้ไม่เคยห่าง ทรงช่วยผ่อนทุกข์ หนักให้เบาบาง ความเจ็บปวดบ้างพระสร้างให้รู้คุณ ยามสุขเราสรรเสริญพระองค์เจ้า ยามเศร้ามีพระองค์ทรงเป็นเพื่อน ช่วยอบรมข่มจิตสนิทเตือน

พระเป็นพ่อและ เพื่อนจงอย่ากลัว ชีวิตเราเหมือนเทียนที่จุดไว้ มอดไหม้ไป นานๆ ก็พาลหมด ทุกสิ่งเราสร้างแม้เกียรติยศ ก็สูญสิ้นหมด ล้วนอนิจจัง” ชีวิตที่เกิดมาทุกชีวิตต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งจากโลกนี้ไป แต่โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนในโลกนี้ไปมากต่อมากมาแล้วโรคหนึ่งคือ โรคมะเร็ง ถ้าใครก็ตามที่เจ็บป่วยและตรวจพบว่าเป็นมะเร็งก็จะหมดกำลังใจ สิ้นหวัง เพราะรู้ว่าการรักษาโรคนี้ต้องใช้จ่ายเงินมาก และไม่แน่ใจว่ารักษาแล้วจะหายหรือไม่ หรือบางคนรักษาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่นานนักก็ต้องเสียชีวิต แต่มีชีวิตหนึ่ง ที่เป็นมะเร็ง ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านผู้นี้มีความหวัง มีกำลังใจ และมีชัยชนะต่อโรคร้าย ท่านทำให้เราเห็นว่า แม้ร่างกายจะถูกมะเร็งร้ายกัดกิน แต่วิญญาณจิตของท่านยังคงมีชัยชนะเหนือโรคร้ายนั้น ท่านทำได้อย่างไร

คุณสุภาพร กันทะเสน อายุ 60 ปี สมรส และมีบุตรสาว 2 คนเป็นสมาชิกคริสตจักร นิมิตใหม่ ทั้ง ครอบครัว คุณแม่สุภาพรมาเป็นคริสเตียนเพราะลูกสาวคนโตมาเชื่อพระเจ้าก่อน  จากนั้นก็พาคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งน้องสาวมาเชื่อพระเจ้า ท่านเล่าให้เราฟังถึงช่วงเวลาที่ท่านต้องสัมผัสกับโรคร้าย ดูเหมือนชีวิตจะหมดกำลังเรี่ยวแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อไปและแล้วคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมก็มีพลัง ทำให้โรคร้ายหายได้ ท่านเล่าให้ฟังว่า “เมื่อประมาณ 12 ปีมาแล้ว แม่ได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านม ลูกสาวที่เป็นคริสเตียนก็ได้พาพี่น้อง ที่คริสตจักร มาอธิษฐานเผื่อแม่ และพี่น้องก็ได้ช่วยกันอธิษฐานเผื่อให้แม่หายจากการเป็นมะเร็งนี้และพระเจ้าก็ทรงรักษาให้หาย” แต่แล้ว ในปีที่ผ่านมาท่านก็เกิดโรคร้ายนี้ขึ้นอีกครั้ง ท่านเล่าให้เราฟังต่อว่า “เมื่อปีทีแล้วแม่ไปพบหมอ หมอก็ได้ตรวจพบกระดูกที่หน้าอกโตขึ้นและพบก้อนเนื้อที่ปอด หมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่กระดูกและที่ปอด ที่กระดูกโตวัดได้ 4 เซนติเมตร และที่ปอดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งทำให้มีน้ำท่วมปอด จากนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล แม่เองมีความเชื่อในพระเจ้าแม่จึงได้อธิษฐานให้พระองค์ทรงรักษาแม่ผ่านทางหมอและยาที่ให้ จากนั้นแม่ได้กลับไปตรวจดูมะเร็งอีกครั้งปรากฏว่าก้อนมะเร็งร้ายหายไป หมอแปลกใจมากเพราะบางคนก้อนเนื้อจะขึ้นมาอีก แต่ของแม่ก้อนเนื้อหายไปเลย ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาแม่อีกครั้ง ปัจจุบันแม่เป็นปกติดีเหมือนคนทั่วไป แต่ละครั้งในชีวิตที่ต้องเผชิญกับโรคร้าย ไม่ง่ายเลยที่จะมีกำลังต่อสู้ได้ในทุกสถานการณ์ สิ่งใดกันคือพลังที่จะหล่อหลอมจิตใจให้มีกำลังขึ้นที่จะสู้ต่อไป “เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแม่ แม่จะยอมรับตรงนั้น และมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าจะทรงรักษาให้หาย พระเจ้าคงอยากให้แม่เห็นพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตแม่ แม่คิดเสมอว่าเมื่อสิบกว่าปี ก่อน พระองค์ทรงรักษาแม่อย่างไรมาวันนี้ถ้าพระเจ้าจะให้เป็นอีก พระองค์ก็ต้องรักษาให้แม่หายอีกเช่นกัน

พระคำ ตอนที่หนุนใจแม่มากคือใน สดุดี 57 : 1 ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณา ต่อข้าพระองค์ ขอทรง พระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีก ของพระองค์ จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไป’ อยากหนุนใจสำหรับคนที่ท้อใจว่า เมื่อท้อใจขอให้อ่านพระคำของพระเจ้า พระคำทุกบททุกตอนจะหนุนใจเราทำให้มีกำลังขึ้นโดยพระองค์ พระวจนะของพระเจ้ายังคงอยู่เคียงข้างชีวิตของท่านเสมอ ท่านได้แบ่งปันให้เราฟังถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ท่านจดจำได้ดีเสมอ คือ “แม่จะชอบอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างเช่น ใน 1 โครินธ์ 13 เรื่องของความรัก ในปัญญาจารย์ 5 : 8 ที่ว่า ‘ถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ดี เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกคร่าเอาไปเสียก็ดี เจ้าอย่าหลากใจในเรื่องนั้น ด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่ แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาทั้งสิ้น’ ในกาลาเทีย 6 : 10 ที่ว่า ‘เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ’

ท้ายที่สุดนี้ท่านได้ฝากข้อคิดให้เราไว้ถึงชีวิตที่จะดำเนินกับพระเจ้าในแต่ละวันว่า “คริสเตียนเราสำคัญที่สุด คือวางใจในพระเจ้าเสมอ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ตัวอย่างโยบ แม่จะเอาโยบ เป็นตัวอย่างในเรื่อง ความอดทน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางพี่น้องมากมาย ที่อธิษฐานเผื่อเสมอ หนุนใจแม่เป็นกำลังใจที่ดี ขนาดคนเจ็บป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างแม่ พระเจ้าก็ยังรักษาให้หายได้ ขอเพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์ อย่าท้อใจเมื่อรู้สึกทุกข์ใจ ความทุกข์บางครั้งทำให้เรานอนไม่หลับ ให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้ดีขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนวางใจในพระองค์ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราจะอยู่กับเราเสมอในยามยากลำบาก เวลาแม่มีเรื่องไม่สบายใจจะพูดคุยกับพระเจ้า แม่จะตื่นตอนตี 4 ตี 5 เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าวันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับ หัวข้อว่ามีมากแค่ไหน ทีเราจะใช้เวลาคุยกับพระเจ้า ขอให้ทุกคนที่ต้องเผชิญปัญหาใกล้ชิดพระเจ้าให้มากขึ้น” มะเร็งนั้นไม่อาจบั่นทอนความรัก ไม่อาจบดขยี้ความหวัง ไม่อาจกัดกร่อนความเชื่อ ไม่อาจแทะกินสันติสุข ไม่อาจทำลายความเชื่อมั่น ไม่อาจสังหารมิตรภาพ ไม่อาจปิดกั้นความทรงจำ ไม่อาจสยบ ความกล้า ไม่อาจรุกล้ำจิตวิญญาณ ไม่อาจลดทอนชีวิตนิรันดร์ ไม่อาจดับพระวิญญาณ ไม่อาจทอนฤทธิ์อำนาจของการเป็นขึ้นมาจากความตายลงได้ หากโรคที่รักษาไม่หายแต่กลับรุกล้ำเข้ามาในชีวิต จงอย่ายอมให้มันเข้ามาแตะต้องจิตวิญญาณของคุณ ร่างกายของคุณอาจต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส และคุณอาจต่อสู้อย่างหนัก แต่หากคุณยังคงวางใจในความรักของพระเจ้า จิตวิญญาณของคุณจะยังคงเข้มแข็งอยู่ได้

คุณแม่สุภาพร กัณฑะเสณ