ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ได้อ่านคอมเม้นต์ของคนหูหนวกว่า “ภาษามือของสมาคมฯ ไพเราะ” ก็อดยิ้มไม่ได้ ดีใจที่การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเป็นประโยชน์จริงๆ ลองชมความคิดเห็นของพวกเขาได้ที่ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8