คำเชิญชวนของน้องมะนาว อาลักษณ์ผู้ใหญ่

คำเชิญชวนของน้องมะนาว อาลักษณ์ผู้ใหญ่

..วันวิสาข์ นวลขาว   หรือ น้องมะนาว อายุ 24 ปี  สมาชิกคริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธุ์ที่อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021 ที่จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ในการแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 เปิดโอกาสให้กับคนหูหนวกได้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับคนหูดี น้องมะนาวจึงได้ลงสมัครแข่งขันและอยากเชิญชวนคนหูหนวกให้สมัครแข่งขัน 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อน.. วันวิสาข์ นวลขาว  ฉันเห็นจากเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันฯ ฉันอยากจะแอบสมัครเข้าร่วม แต่ผู้สมัครเข้าร่วมส่วนมากเป็นคนหูดี ไม่มีคนหูหนวกเลย    และปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมดาเนียลด้วยลายมือของผู้หญ่  จะช่วยให้เราได้อ่าน มีความรู้ และจำเนื้อหาของพระคัมภีร์ได้อีกด้วย  อีกทั้งเราก็จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนได้เห็นว่า คนหูหนวกก็สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าเทียมกับคนหูดี  ขอเชิญคนหูหนวกสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันฯ ในปีนี้ ฉันอยากเห็นคนหูหนวกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากๆ ขอบคุณคะ

 • ความถูกต้อง 50%
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20%
 • ด้านพัฒนาการ 10%


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • ได้ดูคลิปเปิดตัวโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ทำให้รู้สึกสนใจอยากลองทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้อ่านพระคัมภีร์แล้ว ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ค่ะ 
 •  มีความผูกพันกับพระธรรมดาเนียล มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนดาเนียล มีความไม่สมบูรณ์ที่จะต้องบังคับมือ มีความลำบากในการเขียนแต่ยินดีทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอยากลองทำดูค่ะ
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
 • อยากลองฝึกความอดทนผ่านการคัดลอกพระคัมภีร์
 • เพราะว่าพระเจ้าทรงให้โอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณพระเจ้า

สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร

ขอเชิญท่านร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ
“อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021
คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 มีนาคม 2021
 • สิ้นสุดรับสมุด วันที่ 30 เมษายน 2021
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible