คุณป้าแฝงจันทร์สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ

คุณป้าแฝงจันทร์สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ

คุณป้าแฝงจันทร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ขณะที่ท่านมีอายุประมาณ 65 ปี ท่านได้รับการชักชวนจากคุณพ่อสมัย แผ่นชัยภูมิ ผู้เคยเป็นผู้ร่วมงานของท่านเมื่อครั้งทำงานเป็นอนุสาศกอยู่ที่โรงพยาบาลแมคคอรม์คขณะนั้นคุณพ่อสมัย เกษียณ อายุจากโรงพยาบาลแล้วและได้รับการเชิญจาก คุณลุงสุชาติ เรือนคำ ผู้แปลภาษาไทยใหญ่ ของสมาคมฯ ให้มาช่วยงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ คุณพ่อสมัยจึงได้รวบรวมผู้ที่เคยทำศาสนกิจร่วมกับท่านรวมทั้งคุณป้าแฝงจันทร์ให้มาทำงานด้วยกันรวมตัวกันเรียกว่า ทีมอาสาสมัคร ออกไปประชาสัมพันธ์และแนะนำสมาคมฯ ตามคริสตจักรต่างๆ ในแต่ละครั้งที่ออกพื้นที่ คุณป้าจะมีส่วนในหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำโปรแกรม ร่วมถวายเพลงพิเศษอ่านพระคัมภีร์ และช่วยขายพระคัมภีร์ ทำให้พี่น้องในภาคเหนือรู้จักสมาคมฯ มากขึ้น

ในช่วงที่คุณป้าแฝงจันทร์ ได้ช่วยงานสมาคมฯ ท่านได้มีภาระใจที่จะถวายที่ดินให้แก่สมาคมฯ เพื่อใช้สร้างสำนักงาน เนื่องจากท่านเห็นว่าสมาคมฯ ที่เชียงใหม่ ไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง ต้องเช่าห้องชั้นบนของเชียงใหม่คริสเตียนคลินิกซึ่งเป็นห้องเล็กๆ มีพนักงานประมาณ 5-6 คน แต่ทำโครงการแปลพระคัมภีร์มากกว่า 20 โครงการ ท่านได้ตัดสินใจถวายที่ดินซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่สามีได้ทิ้งไว้ให้ก่อนที่จะเสียชีวิต โดยในครั้งแรกท่านถวายที่ดิน 60 ตารางวา แก่สมาคมฯ ในปี ค.ศ. 1997 และต่อมาในปี ค.ศ. 2002 ก็ได้ขายที่ดินส่วนที่เหลืออีก 35 ตารางวา ให้กับสมาคมฯ ในราคาพิเศษ นอกจากเรื่องถวายที่ดินแล้ว ท่านก็ยังคงมีภาระใจถวายเป็นเงินให้กับสมาคมฯ เพื่อกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ อีกด้วยเห็นได้จากการก่อสร้างอาคารของสมาคมฯ ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ท่านก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คุณแม่อุปถัมภ์ของท่านที่อยู่ต่างประเทศทราบ คุณแม่ก็ได้ส่งเงินจำนวนหนึ่งมาเพื่อถวายสมทบทุนการสร้างตึกและได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ อีก 9 คน ให้มีส่วนด้วย

ในที่สุด การก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยสมาคมฯ ได้สร้างอาคารต่อเนื่องบนที่ดินในส่วนของคุณป้าแฝงจันทร์เพื่อให้ท่านพักอาศัย  คุณป้าได้พักอยู่ในส่วนที่สมาคมฯสร้างให้ตามลำพังมาตลอดเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เปิดอาคาร และท่านยังคงมีส่วนช่วยเหลืองานสมาคมฯ และถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของสมาคมฯ อยู่เป็นระยะๆ เรื่อยมา

จากคำบอกเล่าของ คุณจงลักษณ์ ตะริโย (พนักงานจัดเรียงพิมพ์อาวุโสของสมาคมฯ ) ผู้ดูแลและเป็นผู้ใกล้ชิดคุณป้าแฝงจันทร์ มากที่สุดในช่วง 3 ปีหลัง ได้เล่าให้เราฟังว่า คุณป้าเป็นผู้ที่รักและสัตย์ซื่อ ต่อพระเจ้าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในชีวิตคนสูงอายุ ไม่งอแงแต่ดูแลและช่วยเหลือตนเองทุกอย่าง นอกจากที่เกินกำลังท่านจริงๆ เช่นการเอาผ้าที่ซักเครื่องแล้ว ขึ้นไปตากบนระเบียงชั้น 2 เพราะท่านทำเองไม่ไหว ในช่วง 2 ปีแรกนั้นคุณจงลักษณ์จะช่วยทำหน้าที่ ขับรถรับ-ส่ง ท่าน  เพื่อไปสระผมที่ร้านอาทิตย์ละ 1 ครั้ง พาไปโรงพยาบาลตามหมอนัดเดือนละ 1 ครั้ง ดูแลทำความสะอาดบ้าน พาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ พอปีที่ 3 ท่านนั่งนานๆ ไม่ได้เนื่องจากปวดหลัง เดินไม่ค่อยสะดวก ท่านจึงไม่ได้ไปโบสถ์ แต่ก็มีทีมเยี่ยมเยียนจากคริสตจักรที่ 1 มานมัสการที่บ้าน ร้องเพลง อธิษฐาน ด้วยกันเดือนละ 2 ครั้ง ช่วงที่ท่านนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ท่านก็ไม่เคยบ่น หรือเรียกร้องอะไรเลย ทำให้คนเฝ้าไข้ คุณหมอและพยาบาลมีความสุขด้วย ท่านเป็นคนไม่พูดมาก จะพูดเฉพาะที่จำเป็นและสำคัญๆ เท่านั้น ท่านบอกกับคุณจงลักษณ์ ว่าท่านมีความสุข และรู้สึกปลอดภัย ที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านพระเจ้า (ในบั้นปลายชีวิต) ท่านหมายถึงสมาคมฯ ที่อนุญาตให้ท่านอยู่จนวันสุดท้าย ท่านมักจะพูดกับผู้มาเยี่ยมท่านเสมอๆ ว่า พระเยโฮวาห์ยิเรย์  “พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงจัดเตรียม” และท่านเองก็ได้จัดเตรียมชีวิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเป็นอย่างดี ท่านมีความตั้งใจเรื่องการถวายทรัพย์ภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต และการใช้เงินก้อนสุดท้ายของท่านซึ่งพอเพียงในเรื่องชีวิตของท่านขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและยังมีพอสำหรับการจัดพิธีศพ และพิธีงานระลึก 100 วันของท่านด้วย จึงทำให้หลังจากที่ท่านจากไปทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคใดๆ

ประวัติ คุณป้าแฝงจันทร์ สมหวัง  เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2467 เป็นบุตรคนเดียวของคุณพ่อต๋าคำและคุณแม่จันทร์นวล นิลุบล แต่งงานกับคุณสุทัศน์ สมหวัง ปี พ.ศ. 2494

การศึกษา คุณป้าแฝงจันทร์เรียนจบระดับมัธยมจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เรียนวิชาชีพครูเพียง 1ปี หลังจากนั้นเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลเสรีเริงฤทธิ์ (รพ. แมคคอร์มิค) และเมื่อเรียนจบก็ทำงานเป็นพยาบาลจนกระทั่งเกษียณอายุปี พ.ศ. 2527

ข้อพระคัมภีร์ประจำใจของคุณป้าคือ พระธรรมกิจการ 20:35“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” และเฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-22 ซึ่งคือพระบัญญัติสิบประการขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่เป็นพระพรของท่านและเป็นตัวอย่างอันดีแก่พวกเราทุกคน

สมาคมฯ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณป้าแฝงจันทร์ สมหวัง พระเจ้าทรงรับท่าน ไปอยู่กับพระองค์อย่างสงบ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2014 ที่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สิริอายุ 90ปี พิธีไว้อาลัยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 ณ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และฝังไว้ที่สุสานร่วมมิตรคริสเตียน จ.เชียงใหม่  สำหรับงานระลึก 100 วัน กำหนดจัดให้มีขึ้นที่คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (นมัสการภาคบ่าย) วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014