คุณพรชัย ซึ้งกมลพิสุทธิ์

คุณพรชัย ซึ้งกมลพิสุทธิ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2020 ตัวแทนจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับมอบเงินถวาย จากคุณพรชัย ซึ้งกมลพิสุทธิ์ เจ้าของ บริษัทน่ำเฮงอ๊อกซิเย่น จำกัด และ พิพิธภัณฑ์ซึ้งกมลพิสุทธิ์ (นาฬิกาโบราณ) ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19