คุณยังสุขสันต์วันเกิดได้ไหม

คุณยังสุขสันต์วันเกิดได้ไหม หากว่ากายของคุณกำลังทรุดโทรมไป?

คุณกำลังทรุดโทรมอยู่หรือไม่?

ร่างกายของคุณกำลังทรุดโทรมให้เห็นอาการบ้างไหม?
ตาคุณเริ่มฝ้าฟางแล้วหรือยัง?
ฟันเริ่มผุกร่อนหรือแตกหักบ้างหรือไม่?
หัวใจ และตับไตไส้พุงเริ่มออกอาการไม่ปกติอะไรบ้างไหม?
กำลังวังชาแขนขาเริ่มถดถอยแล้วหรือยัง?
ฮอร์โมนที่จำเป็นในร่างกายของคุณเริ่มลดหรือหมดไปแล้วหรือไม่?
และอาการเจ็บป่วยอื่นๆเริ่มปรากฏชัดขึ้นแล้วหรือยัง?

สมองของคุณเริ่มออกอาการทรุดโทรมอ่อนล้าแล้วหรือยัง?
ความจำเริ่มออกอาการหลงๆลืมๆไปบ้าง หรือไม่?
ความแม่นยำเฉียบคมในความคิดเริ่มค่อยๆหมดไปไหม?

ใจของคุณเริ่มฝ่อ มีความวิตกกังวลและความกลัวเพิ่มขึ้นหรือไม่?
อารมณ์ของคุณเริ่มเปราะบางแตกง่ายเมื่อถูกกระทบด้วยคำพูดหรือไม่?

แล้วจิตวิญญาณของคุณล่ะ เป็นอย่างไร?

เราทุกคนต้องยอมรับความจริงว่า เรามีอายุโดยเฉลี่ย ในโลกประมาณ 7080 ปี

อายุขัยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือเจ็ดสิบ
หรือหากแข็งแรงก็ถึงแปดสิบ
แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศก
ไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไป
สดุดี 90:10 ฉบับมาตรฐาน

และยิ่งเราอายุมากขึ้น เราก็กำลังก้าวเข้าไปใกล้จุดจบของชีวิตของเรามากขึ้น
พร้อมกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ที่ควบคู่มากับความโศกเศร้านานาประการที่เกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตนั้น
แต่ที่น่าเสียดายและเสียใจก็คือ คนบางคนที่เรารัก กลับต้องเผชิญกับความทุกข์เวทนาก่อนวัยอันควร และบางคนใช้โควต้าชีวิตของพวกเขาไม่ครบเพราะมีอันต้องจากไปเสียก่อน ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ก็เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเภทภัยที่ไม่คาดฝัน!

ยิ่งคนใดกำลังฉลองวันเกิดของเขา เขาก็ยิ่งตระหนักว่า เวลาในชีวิตของเขากำลังหมดไปแล้วอีกวันหนึ่ง!

ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เราฉลองวันเกิดของเรา ก็ให้เราเตือนสติตัวเองว่า วันตายของเรากำลังใกล้เข้ามาแล้ว
อย่ามัวแต่จมอยู่กับความเศร้าเสียใจ ความโกรธแค้น ความขมขื่นใจ หรือความท้อแท้สิ้นหวัง

เราควรจะมีสติ รู้จักใช้วันเวลาที่ยังเหลืออยู่อย่างมีปัญญาให้คุ้มค่า ตามพระประสงค์ขององค์พระเจ้าสูงสุด ไม่ใช่ปล่อยเสียเปล่าไปวันๆกับความว่างเปล่า ความไร้ประโยชน์ หรือไร้ความหมาย ไปตามอัตตา อารมณ์หรือความอยากอันอนิจจังของตนเอง

เราควรรู้จักนับวัน ที่เปรียบประดุจทรัพย์ล้ำค่าที่สุดของชีวิต และมีปัญญาใช้วันเวลาเหล่านั้นอย่างเกิดผลคุ้มค่าถวายเป็นของขวัญแด่พระเจ้าผู้มีพระคุณ และเป็นบำเหน็จรางวัลแก่จิตวิญญาณของเราเองตลอดนิรันดร์

ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตน
เพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา
สดุดี 90:12 ฉบับมาตรฐาน

ขอให้เรามาใส่ใจต่อจิตวิญญาณของเราให้มากขึ้น
ขอให้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ขอให้เรายอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและชำระวิญญาณจิตของเราให้ใหม่สดทุกวัน

แล้วเราจะพบว่า ความทรุดโทรมถดถอยทางร่างกาย ความคิด และจิตใจที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น
ไม่สามารถขวางกั้น เราในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าของเราอย่างมีความสุขแท้ได้เลย

เพราะเราไม่ได้มองดูที่ความจำกัดทางกายภาพของเราอีกต่อไป
แต่เรามองไปไกลด้วยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณเห็นถึงศักดิ์ศรีอันถาวรนิรันดร์
ที่ดวงตาฝ่ายกายของเราในเวลานี้มองไม่เห็น

ดังนั้น วันนี้ อย่าให้เราท้อถอยเพราะกายเนื้อหนังภายนอกของเรากำลังทรุดโทรม
แต่ให้เรามาคึกคักรับใช้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงรักเราและสร้างสุขให้แก่คนรอบข้าง
ด้วยการใช้พระเจ้าและพี่น้องด้วยความรักอย่างเต็มกำลังด้วยจิตวิญญาณที่กำลังรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้าทุกวัน
จนกว่า วันสุดท้ายของชีวิตของเราจะมาถึง
และเพลงสุดท้ายที่คนรอบข้างของเราจะร้องให้เราฟัง
จะเปลี่ยนจากเพลง

Happy Birthday to You!”
มาเป็นเพลง
Happy Deathday to Y O U !”

จะดีไหม?

ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์
2 โครินธ์ 4:16-18 ฉบับมาตรฐาน
  

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท