คุณเคยตื่นขึ้นมาแล้ว รู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวบ้างไหม? หรือ คุณเคยตื่นมาแล้ว รู้สึกคึกคักสดชื่นบ้างไหม?

คุณเคยตื่นขึ้นมาแล้ว รู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวบ้างไหม? หรือ คุณเคยตื่นมาแล้ว รู้สึกคึกคักสดชื่นบ้างไหม?

..ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น?

หากเราตื่นขึ้นมาแล้วเข้าหาพระะจ้าก่อน(โดยเฉพาะอย่าง ในวันอาทิตย์)
คุณจะได้รับความใหม่สด จาก
ความรักอันมั่นคง
ความกรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุด
จากพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงตรงแต่ทรงรักเราเสมอเพื่อเราจะได้รับพลังชีวิตที่เปี่ยมล้น ด้วย
ความสดใหม่
ความหวัง
สำหรับการดำเนินชีวิตของเรา

ดังนั้นหากเราต้องการห่างไกลจากสภาวะเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาของชีวิตและได้รับพลังใหม่อัดแน่นเปี่ยมล้น
เราควร เข้าหาพระเจ้าเป็นสิ่งแรกในทุกวัน

วันนี้ คุณได้แสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ ก่อนสิ่งอื่นใด แล้วหรือยัง?

ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก จิตใจข้าพเจ้าว่า
พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์” “
เพลงคร่ำครวญ 3:2224 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท