คุณเคยถูกด่า ถูกขู่ และถูกแช่งบ้างไหม?

คุณเคยถูกด่า ถูกขู่ และถูกแช่งบ้างไหม?

ผมโดนมาตลอดหลายสิบปีของการรับใช้?
แล้วใครด่าผม?

ปกติ จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก
1
. ผู้ที่ผมไปตักเตือน เตือนสติ หรือหยุดยั้งเขา แล้วเขาไม่พอใจ
2
. ผู้ที่ไม่พอใจผม เพราะผมไม่ทำบางสิ่งตามที่เขาต้องการ (หรือไปค้าน หรือทำแตกต่างจากที่เขาต้องการ)
3
. ผู้ที่เข้าใจผมผิด เพราะไปได้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับตัวผม (จากคนที่ไม่ชอบผม ประเภท12)

จริงๆแล้ว ผมก็ไม่ได้รู้สึกดีกับการต้องอยู่ในสภาวะดังกล่าว
แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้น
ที่อยู่ๆ ผมต้องมาเป็นจำเลย โดยไม่ทันตั้งตัว

แต่ ผมก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ แต่ก็เรียนรู้ที่จะสงบใจ เข้าหาพระเจ้าพึ่งพาและ
เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ให้พ้นการปองร้าย และการทะเลาะวิวาท
ด้วยความยำเกรงพระองค์

ผมไม่คิดจะตอบโต้ (ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว)
ผมพยายามจะเข้าใจเขา
ผมให้อภัย เขา
ผมพยายามจะช่วยคน
ช่วยสถานการณ์ให้ดีขึ้น
ผมพยายามจะคืนดี
แม้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่บางคนต้องการ หรือยอมสนองตอบ
แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายๆคนที่เคยเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน
หรือที่โกรธเคือง ไม่พอใจ และด่าผม ได้กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณพี่น้องเหล่านั้นที่เมตตาต่อผม!

จุดยืนของผมยังเหมือนเดิม คือ เราต้องพูดความจริงด้วยความรัก
ผมไม่เคยคิดทำร้ายหรือทำลายผู้ใด
แม้ว่าตนเองจะเป็นเป้าถูกทำร้าย และทำลายมาตลอด
ครั้งนี้ ก็ถึงกับถูกขู่ฆ่าปรากฏชัดในสื่อต่างๆ

ผมยังคงมีจุดยืนเช่นเดิมคือ จะจัดการกับความบาปผิด หรือความผิดเพี้ยนต่างๆ
โดยวิถีขององค์พระเยซูคริสต์ แต่พร้อมจะช่วยคนทำผิดพลาดให้กลับตั้งตัวใหม่
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ให้โอกาสแก่เขา โดยพร้อมมองข้ามอดีต และไม่ซ้ำเติมผู้ใด

ตามคติที่ยึดไว้ว่า

นักบุญ(ธรรมิกชน)ทุกคนล้วนมีอดีต
นักโทษ (คนบาป) ทุกคน ต่างก็มีอนาคต!”

ดังนั้นขอให้เรา รอคอยเวลาและการช่วยกู้ของพระเจ้า
ด้วยการถ่อมใจลง และกล้าหาญขึ้น
ด้วยความเข้มแข็งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยจะยังภักดีต่อพระคริสต์และซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเสมอไป!

ดีไหมครับ?

ความดีของพระองค์มีมากสักเท่าใด ซึ่งพระองค์ทรงสะสมให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และทรงทำไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงกำบังเขาไว้ในที่กำบังเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์ พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ในพลับพลาของพระองค์ ให้พ้นจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาท

ท่านผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์ จงรักพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนซื่อสัตย์ แต่ทรงตอบแทนผู้ทำการยโสอย่างเต็มขนาด จงเข้มแข็ง และให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิด ท่านทุกคนผู้รอคอยพระยาห์เวห์
สดุดี 31:1920, 2324 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท