คุณเคยถูกใครทำให้เจ็บปวดไหม? แล้วคุณรักคนเช่นนั้นได้ไหม?

คุณเคยถูกใครทำให้เจ็บปวดไหม? แล้วคุณรักคนเช่นนั้นได้ไหม?

  • รักใครสักคนที่น่ารัก เป็นความรักระดับอนุบาล
  • รักใครบางคนที่น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้าง เป็นความรักระดับประถม
  • รักใครบางคนที่ไม่น่ารักมากกว่าน่ารัก เป็นความรักระดับมัธยม
  • รักใครบางคนที่ไม่รักเราเลยแถมยังเกลียดชังและทำร้ายเราด้วย เป็นความรักระดับอุดมศึกษาทีเดียว

เราคงต้องยอมให้ความรักของพระคริสต์สำแดงผ่านชีวิตของเราไปยังคนที่ไม่น่ารักเหล่านั้นด้วยใจที่ยอมจำนนเพราะใจเราเจ็บแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับใจและกายที่เจ็บปวดทนทุกข์ที่พระเยซูคริสต์แบกรับเพราะบาปของเรา!

แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน
จงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน
จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน
จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านพระเยซูคริสต์

ลูกา 6:2728 ฉบับมาตรฐาน

ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งจึงจะรักได้
แต่
ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอีก
จึงจะยังคงรักต่อไป
หลังจากที่ใจนั้นถูกทำให้เจ็บปวดแล้ว!”

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท