คุณเคยประสบกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ้างไหม?

คุณเคยประสบกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ้างไหม?

เงียบก็ตาย
พูดก็อาจตาย!

เช่นเดียวกับพระนางเอสเธอร์ในตอนนี้!

วันนี้ หากพระเจ้าให้คุณอยู่ในตำแหน่งฐานะใดที่จะช่วย ครอบครัว และชนชาติของคุณได้  แต่คุณไม่ยอมเสี่ยงที่จะช่วยพวกเขา
เพียงแค่ต้องการเอาตัวคุณรอดคนเดียว คุณก็อาจหนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกัน

คุณอาจต้องคิดทบทวนใหม่ว่า
พระเจ้ากำลังเปิดโอกาสสำคัญในท่ามกลางวิกฤตินี้ให้แก่คุณอยู่หรือไม่?

วิกฤติมักสร้างวีรบุรุษและวีรสตรีอยู่เสมอมา

วันนี้ หากคุณมีตำแหน่ง บทบาท ฐานะบางอย่าง หรือเป็นสมาชิกอยู่ในราชการ
(บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ) เอกชน หรือในวงการต่างๆ ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม บันเทิงและศาสนา (เช่นในคริสตจักร หรือในองค์กรต่างๆ)
นั่นอาจเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อให้คุณช่วยเหลือช่วยกู้สถานการณ์บางอย่าง ก็เป็นไป ใครจะไปรู้ จริงไหม?

เพียงแต่ว่าคุณจะกล้าหาญ ในการพึ่งพระเจ้าและพี่น้องแบะออกไปกระทำกิจสำคัญนั้น ให้สำเร็จ
หรือว่าคุณจะเลือกอยู่เงียบๆ หลบเลี่ยงความเสี่ยงทั้งสิ้นและแค่เอาตัวเองรอดแค่นั้น

คุณต้องตัดสินใจเอาเอง!!

โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า
อย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ
เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้
ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น
แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ
ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้

แล้วเอสเธอร์ตรัสกับเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า
ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน
อย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลาสามวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน
ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย
แล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎ ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ

โมรเดคัยก็ไปทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่าน
เอสเธอร์ 4:1317 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท