คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ วันเกิดครบรอบ 100 ปี 8-20

คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ วันเกิดครบรอบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ เวลา 10.00-12.00 . ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ส่งกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีกับ คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ เนื่องในงานวันฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี (นับแบบจีน) ณคริสตจักรอิมมานุเอลกรุงเทพฯสมาคมพระคริสตธรรมไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองวันเกิดของท่าน

ต้นสกุลวงศ์สรรเสริญมีคุณพ่อเจ็งซวง แซ่จัง (จากไปอยู่กับพระเจ้า ปี 1987 ที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา) และคุณแม่คุยเซ็ง แซ่ซิ้ม (คุณแม่อนุพันธุ์) ทั้งสองท่านเชื่อพระเจ้า จาก ศจ.เลนอน มิชชันนารีคณะแบ๊บต์ และ ศึกษาพระคัมภีร์ รับบัพติศมา โดย ศจ.ประสก ชัยรัตน์ ที่ศาลาธรรมเทียนสั่งประทีปเสน (ตึกไม้) ครั้งเมื่อศาลาธรรมเทียนสั่งประทีปเสนได้สถาปนาเป็นคริสตจักรเทียนสั่ง (ตึกคอนกรีตปัจจุบัน) สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย คุณแม่อนุพันธุ์ได้รับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองรุ่นแรกของคริสตจักรเทียนสั่ง   ท่านมีลูกชายหญิงทั้งหมด 8 คน (เป็นศิษยาภิบาล 3 คน  เป็น Doctor 2 คน)   ท่านเป็นคุณย่าคุณยายของหลานทั้งหมด 15 คน (เป็นศิษยาภิบาล 1 คน) และ มีเหลนอีก 17 คน   หากนับรวมลูกเขยลูกสะใภ้ เหลนเขยเหลนสะใภ้แล้ว นับรวมกันได้ถึง 64 คน  พระเจ้าทรงโปรดปรานและอวยพระพรให้เป็นครอบครัวใหญ่ที่รักและร่วมกันรับใช้พระเจ้า และยังคงดำรงชีวิตอยู่ยืนยาวด้วยกันทุกคน

คนที่เคยรู้จัก และร่วมรับใช้กับท่านจะรู้ว่า ชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างในการรับใช้อย่างเข้มแข็งในด้านการประกาศ สร้างสาวก เป็นแกนนำในการออกทีมเยี่ยมเยียนไปในที่ต่างๆ  ชอบหนุนใจผู้คน รับเชิญไปเทศนา และเป็นแบบอย่างในด้านการถวายทรัพย์  คุณแม่อนุพันธุ์ชอบถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ (โดยเอาเงินยัดใส่กระเป๋าให้) ถวายสนับสนุนในการก่อตั้งคริสตจักร  เช่น

  1. ร่วมกับคุณแม่กิมเหล็ง(ภรรยา ศจ.ประสก ชัยรัตน์) ส่งเงินสนับสนุนให้ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ หลังจากที่เพิ่งกลับจากมาเลเซียมาอยู่ในประเทศไทย เช่าตึกแถวสองชั้น ตั้งสถานประกาศฟิลาเดลเฟีย จาก 1 ห้องทะลุเป็น 2 ห้อง และ 3 ห้อง ที่ซอยวัดดงมูลเหล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการใช้ชื่อว่า คริสตจักรร่มเย็น    
  2. ถวายทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารคริสตจักรปากเกร็ด จ.นนทบุรี   
  3. ถวายทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักรสันติสุข จ.สมุทรปราการ 
  4. ถวายทรัพย์และถวายตึกเพื่อเริ่มคริสตจักรบ้านปรารถนา จ.ชลบุรี 

และอีกหลายต่อหลายแห่ง โดยลูกๆ มักจะไม่ทราบเพราะท่านชอบถวายแบบเงียบๆ แต่ที่ลูกๆ มาทราบก็เพราะว่ามีคนมาเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าอันเนื่องจากเงินถวายของท่าน

ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ท่านเป็นแบบอย่างในการชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ มักให้การช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนที่ประสบปัญหา ร่วมงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย (Lion Clubs International Foundation) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน  206 ประเทศสมาชิกจากทั่วโลก (องค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ในด้านการศึกษา ท่านเป็นแบบอย่างในการพากเพียรเรียนหนังสือแม้จะมีอายุมาก เมื่อตอนอายุ 75 ปี ท่านได้ไปเรียนศาสนาศาสตร์ที่สถาบันพระคริสต์ธรรม Good Shepherd Institute ในประเทศไทย จนจบการศึกษาปริญญาตรี ได้รับปริญญาบัตรบัณฑิตในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และ จบการศึกษาปริญญาโท ได้รับปริญญาบัตรมหาบัณฑิตในวันที่ 17 พฤษภาคม 2013  และ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2019 เมื่อท่านอายุ 98 ปี สถาบันพระคริสต์ธรรม  All National Seminary ในประเทศไทย ได้มอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ให้กับท่าน โดย ศจ.ดร.โยฮัน คิม  มิชชันนารีอาวุโสชาวเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบให้

สรรเสริญพระเจ้า โดยพระคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครอบครัววงศ์สรรเสริญอย่างมากมายยิ่งๆ ขึ้น เป็นครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้า ลูกหลานเหลนจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทุกคน(2 เธสะโลนิกา 3:18)  ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆ ชั่วอายุคน(อพยพ 34:7)

พระธรรมนำชีวิต โดย ศบ.วุฒิ วงศ์สรรเสริญ (หลาน)
ความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอด ปลูกฝั่งและเป็นตัวอย่างให้ลูกหลาน. ดาวิดเองมีความต้องการที่จะสร้าง

พระวิหาร แต่พระเจ้าไม่อนุญาติ พระเจ้าต้องการให้ลูกชายของดาวิดเป็นคนสร้าง  ถ้าดาวิดได้ปลูกฝังและถ่ายทอดความต้องการของพระเจ้า ในลูกชายของเขานั่นคือกษัตริย์ซาโลมอน ผมเชื่อว่าซาโลมอน รู้ถึงหัวใจ และความต้องการของพระเจ้าผ่านกษัตริย์ดาวิด

และทูลว่าข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยสุดใจ” 1 พงศ์กษัตริย์ 8:23

จากพระธรรมตอนนี้ทำให้เห็นว่าซาโลมอนรู้และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และเขาก็รู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีด้วย เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาสัญญา.  พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราเสมอ พระองค์ให้คำสัญญามากมายไว้ในพระวจนะของพระองค์ เพียงแค่บางครั้งเราไม่รู้เพราะไม่ได้สนใจ เราไม่ได้สนใจที่จะรู้ด้วยนะครับ. แต่ขอพระเจ้านำเราที่จะอยากรู้ถึงคำสัญญาของพระเจ้า และส่งต่อ ถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเราด้วยนะครับ. ขอพวกเราจะเดินบนเส้นทางนี้ไปด้วยการไว้วางใจในพระเจ้า และให้เรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้า ทำงานและเกิดผลในชีวิตของเรา