คุณแม่ออม และ น้องชาโลมอาลักษณ์จิ๋ว 

คุณแม่ออม และ น้องชาโลมอาลักษณ์จิ๋ว 

และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน…. เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7

คุณฌัณศิกาญจน์ สมบูรณ์ผล หรือ คุณแม่ออม คุณแม่ของ ด.ช.ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล หรือ น้องชาโลม อายุ 11 ปี  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกคริสตจักรใจสมานรามคำแหง กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณแม่ออม ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ส่งน้องชาโลมเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือให้ฟังว่า

“ จากสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านทำให้เด็กๆ ไม่สามารถไปโบสถ์  ไปโรงเรียน  หรือทำกิจกรรมนอกบ้านนอกสถานที่ได้ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงเวลานั้นทางคริสตจักรใจสมานฝ่ายเด็กรวีฯ  ได้แจ้งข่าวเรื่องการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020  เป็นการคัดลอกพระธรรมเอเสเคียล   แม่มีความสนใจมากจึงได้รีบตอบกลับทางคริสตจักรฯยินดีเข้าร่วมกิจกรรม  จากนั้นก็เริ่มสมัครและฝึกคัดในเวลาที่น้องชาโลมไม่ได้เรียนออนไลน์

สิ่งแรกที่ลูกได้เห็นหนังสือ “พระธรรมเอเสเคียล” น้องมีความตกใจที่ต้องคัดลงในสมุด  เขาถามถึงเหตุผลหลายประการ  (แม่มองออกว่าเด็กผู้ชายด้วยวัย 10 ขวบ  ต้องมีปฏิกิริยาแน่นอน)   แม่เริ่มต้นอธิบาย  สถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถไปนมัสการพระเจ้า ไปเรียนพระคำของพระเจ้าที่โบสถ์ได้  ถึงอย่างไรเราต้องชนะมารซาตานได้โดยเรียนรู้พระคำของพระเจ้าผ่านพระคำเอเสเคียล จากนั้นชาโลมเริ่มเข้าใจและลงมือทำ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้สอนให้เขาได้มีความอดทน  มีความมุมานะ  มีความเพียรพยายาม  มีความซื่อสัตย์ในเวลาของพระเจ้า   (พ่อและแม่ไม่คาดหวังว่าเขาต้องได้รับรางวัล แต่พ่อและแม่หวังให้เขาได้มีความเชื่อเหมือนท่านเอเสเคียล)

ขอบพระคุณพระเจ้าน้องชาโลมได้คัดพระคำเอเสเคียลจนสำเร็จ  และสิ่งที่เขาได้รับต่อมา คือรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  แม่บอกลูกชายว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงอวยพระพร  แม่บอกชาโลมว่าเราพบเจออุปสรรคปัญหามากมายในการคัดลอก แต่เราไม่ท้อ เรายังบากบั่นมาถึงเส้นชัย  โดยพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กิจกรรมอื่นของน้องชาโลม

 • ตีกลอง ในทีมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร และฝึกเล่นเบส
 • นายแบบนิตยสาร เช่น STYLE Kids


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • ต้องการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
 • ได้อ่านพระคําภีร์
 • อยากเรียนรู้พระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น
 • อยากถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • อยากจดจำพระคัมภีร์
 • อยากจะกลับมาเข้นข้นในพระคำของพระเจ้าอีกครั้งค่ะ
 • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
 • อยากลงลึกในพระวจนะ
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • ทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากได้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆค่ะ

ขอเชิญท่านร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ
“อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021
คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 มีนาคม 2021
 • สิ้นสุดรับสมุด วันที่ 30 เมษายน 2021
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible