คุณแม่เล็ก และ น้องเบลสซี่ อาลักษณ์จิ๋ว     

คุณแม่เล็ก และ น้องเบลสซี่ อาลักษณ์จิ๋ว

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น สุภาษิต 22:6

คุณกุนนที ศรีสถิต หรือ คุณแม่เล็ก เป็นคุณแม่ของ ด..นัฟทาลี ศรีสถิต หรือ น้องเบลสซี่ อายุ 11 ขวบ  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกคริสตจักรมหาพรรังสิต จ.ปทุมธานี ผู้สมัครเข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณแม่เล็ก  เป็นผู้ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่บ้านเบธานี บ้านแห่งรักคลอง 3 .ปทุมธานี เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการประกาศ ต้องการให้ความรักของพระเจ้าสำแดงผ่านเนอสเซอรี่แห่งนี้ โดยการบริหารงานทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ทั้งสิ้น เด็กทุกคนในเนอสเซอรี่จะรู้จักการอธิษฐาน และคริสตมาสทุกปีจะพาเด็กๆ ที่เนอสเซอรี่ไปแสดงที่คริสตจักรด้วย คุณแม่เล็กได้เล่าเป็นพยานถึงวิธีการดูแลและสอนเด็กๆ ให้อยู่ในทางของพระเจ้า

เรื่องแรก น้องเบลสซี่ ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่เล็ก
คุณแม่เล็กมีความมุ่งมั่นและมีวิธีฝึกน้องเบลสซี่ให้อยู่ในทางของพระเจ้าและมีชีวิตเป็นแบบอย่างโดยฝึกให้เป็นคนมีวินัยตั้งแต่เด็ก จะให้น้องเบลสซี่เข้าชั้นเรียนรวีฯ ตามชั้นเรียนของคริสตจักร และทุกกิจกรรมของคริสตจักรจะให้น้องเบลสซี่เข้าร่วม ที่สำคัญคือการร่วมกันอธิษฐานเสมอในทุกเรื่อง โดยการนำเขาอธิษฐานและให้เขาช่วยอธิษฐานเผื่อ เช่น แม่ปวดหัวหรือมีอะไรไม่สบายใจจะขอกำลังน้องเบลสซี่ให้อธิษฐาน และถ้าน้องเบลสซี่อยากได้อะไร เจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไร คุณแม่ก็จะนำน้องเบลสซี่อธิษฐาน สอนเขาในคำอธิษฐาน ชมให้เขาได้ยินในคำอธิษฐาน จนน้องเบลสซี่อธิษฐานอยู่เสมอ  และนำน้องๆ อธิษฐานได้ เขามักมีคำพยานมาเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอะไรบ้าง  การอ่านพระคัมภีร์คุณแม่เล็กจะอ่านพระคัมภีร์สำหรับเด็กให้ฟังแต่อายุ 3 ขวบ ตอนนี้น้องเบลสซี่จะเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะมีกิจกรรมมากแค่ไหนจะไม่เคยขาดการเฝ้าเดี่ยว มีพระคัมภีร์และหนังสือเฝ้าเดี่ยวคือ พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานขนาดเล็กปกยีนส์  พระคัมภีร์สำหรับเด็ก  พระคำประจำวันสำหรับเด็ก ฉันมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู และยังมีสมุดจดบันทึกการเฝ้าเดี่ยวทุกวันด้วย คุณแม่เล็กตั้งเป้าให้เรียนเปียโน เรียนกีตาร์ เรียนตีกลอง เพื่อจะได้ร่วมรับใช้ในการนมัสการพระเจ้า  ได้เรียนตีกลองจากพี่ๆ ในทีมนมัสการของคริสตจักรซึ่งน้องเบลสซี่ก็มักชอบเล่นแต่เพลงของพระเจ้า  น้องเบลสซี่ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ขอเรียนเทควันโด ได้แข่งรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หลายครั้ง  และเรียนฮับกิโด(คล้ายยูโดจับทุ่ม) อายุ 8 ขวบ ได้รับเหรียญทอง เมื่อมีการตั้งชมรมจานล่อนเพื่อการประกาศ น้องเบลสซี่ก็จะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ปัจจุบันน้องเบลสซี่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างคือ ไม่ติดเล่นเกมส์ ไม่ติดเล่นมือถือ ไม่เล่นติ๊กต๊อก ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 น้องเบลสซี่เป็นผู้จัดตารางกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น ตอนเช้าเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน แล้วเรียนหนังสือออนไลน์ ซ้อมกีฬาออนไลน์ ซ้อมดนตรี อธิษฐานตอนเย็น เข้ากลุ่มเซล  เมื่อน้องเบลสซี่รู้ว่าปี 2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทยจะมีการจัดแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์อาลักษณ์จิ๋ว พระธรรมดาเนียล น้องเบลสซี่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมแข่งขันจึงได้เฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 

คุณแม่เล็กยังกล่าวย้ำอีกว่าคุณแม่ส่งเสริมให้น้องเบลสซี่ได้รับการเสริมสร้างผ่านการแข่งขันของพระคัมภีร์มากกว่าไปแข่งขันอย่างอื่นๆ  เราต้องดึงเด็กเรา เราต้องส่งเด็กแข่งขันพระคัมภีร์ แม้มีกิจกรรมหลายอย่างก็ตาม

เรื่องที่สอง การประกาศกับคุณมัลลิกา ใจเกื้อ คุณแม่ของ ..ขวัญณดา ธรรมรัตน์ หรือ น้องพิกเซล ได้นำลูกมาฝากเลี้ยงที่เนอสเซอรี่ได้รับเชื่อในพระเจ้า
คุณแม่เล็กเป็นพยานให้ฟังว่า เมื่อคุณแม่เล็กได้ทราบข่าวการแข่งขันโครงการประกวดภาพวาดระบายสีพระธรรมเอเสเคียล ปี 2020 ของสมาคมฯ เราก็ปั้นลูกเค้าในเนอสเซอรี่ในทางของพระเจ้า ได้ส่งผลงานของเด็กหลายคนเข้าแข่งขัน เมื่อประกาศผลออกมาปรากฏว่า ด..ขวัญนดา ธรรมรัตน์ หรือ น้องพิกเซล อายุ 4 ขวบ (ลูกสาวของคุณมัลลิกา ธรรมรัตน์) และ  ..ฉัตรธิชา จันฤทธิ์ หรือ น้องเอวา อายุ 3 ขวบ ได้รับรางวัลชมเชย  เด็กทุกคนที่เนอสเซอรี่ตื่นเต้นดีใจกันมาก คุณแม่มัลลิกา ใจเกื้อ จึงได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้า ยังเป็นผลจากที่คุณแม่เล็กได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างสำแดงความรักของพระเจ้าในการทำพันธกิจเนอลเซอรี่ที่ได้เลี้ยงดูน้องพิเซลตั้งอายุ 4 เดือน และในปัจจุบันคุณมัลลิกาได้ร่วมพันธกิจโดยการมาเป็นเจ้าของอาคารหลังใหม่ที่ใช้ทำเนอสเซอรี่ในปัจจุบัน

คุณแม่กล่าวจบท้ายว่าขอบคุณพระเจ้าที่สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา จึงได้พบกับการอัศจรรย์     


ดาเนียลก็เช่นกัน ถูกปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเข้าสู่วัยอนุชนส่งผลให้ดาเนียลและเพื่อนๆ ที่ถูกจับตัวเป็นเชลยในต่างแดน ได้แสดงออกถึงเป็นบุคคลที่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่ทำผิดบาป นมัสการพระเจ้าไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา ซึ่งพระเจ้าก็ช่วยเขาเมื่อเขาเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้าย 

ถึงแม้ว่าคนทั้งสามนี้ คือโนอาห์ ดาเนียล และโยบจะอยู่ในนั้น พวกเขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของพวกเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ เอเสเคียล 14:14

และ ดาเนียลได้ถูกเรียกว่าผู้เป็นที่ (พระเจ้า) รักยิ่ง

ปั้นด้วยความรัก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมืออาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2021 คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6 (จากการดาวน์โหลด)
สิ้นสุดรับสมุด : ภายในวันที่ 30 เมษายน2021
ประกาศผลการแข่งขัน : วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible


ร่วมถวายโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ธนาคารกรุงไทย 019-156-198-3 ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ คุณกรณิกา ศิรินาม โทรศัพท์ 064-137-0235 หรือ 02-279-8341