คุณใช้คำพูดของคุณ ฆ่าคน หรือ ช่วยคน?

คุณใช้คำพูดของคุณ ฆ่าคน หรือ ช่วยคน?

คำพูดของเราอาจเป็นยาพิษ ทำให้คนฟัง
ตายทันที หรือตายช้าๆอย่างทรมานเพราะพิษร้าย
หรือเป็นยารักษาดุจทิพย์โอสถ ที่ทำให้คนฟัง
ที่กำลังใกล้จะตายกลับฟื้นคืนชีวิตกลับมาอีกครั้ง

นั่นขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้คำพูดของคุณอย่างไร?

ยิ่งกว่านั้น โลกปัจจุบันนี้ เพิ่มพลานุภาพอันไร้ขีดจำกัดให้กับการพูดของเรา
ผ่านทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสื่อออนไลน์ (ทั้งการโพสต์ การเม้า และ การเม้นท์ ของเรา)
การพูดของเราและการรับฟังคำพูดของคนอื่นเขาจึงส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต่อสุขภาพพลานามัยของเราทั้ง ทางกาย จิต และวิญญาณ

ดังนั้น
แทนที่จะใช้คำพูดของคุณ ทำร้ายคน
จงใช้คำพูดของคุณ เสริมสร้างคน

แน่นอนว่าคนเรา (รวมทั้งคุณและผม)
ล้วนไม่สมบูรณ์ ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
มีทั้งเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย และเรื่องที่น่าตำหนิต่อว่า

อย่างไรก็ตาม

การชมเชยส่วนดีของกัน ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าการ บดขยี้ในส่วนเสียของกัน

คนผิดพลาด ต้องการคำแนะนำและการแก้ไข ให้ถูกต้องและเริ่มต้นใหม่ได้
และแม้แต่คนที่ทำพลาดผิดก็ยังมีสิ่งดีบางสิ่งที่ควรไดรับการรับรู้และการยอมรับจากเรา
ในทำนองเดียวกับที่ในหมู่คนที่ทำถูกต้อง ก็ยังมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องปะปนอยู่ในชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน

ดังคำที่กล่าวว่า
แม้แต่ในคนดี ก็มีสิ่งเลว
และในคนเลวก็ยังมีสิ่งดี!”
(แม้แต่คนที่ทำถูก ก็มีสิ่งผิด
และในคนที่ทำผิด ก็ยังมีสิ่งถูก)

ดังนั้นแทนที่เราจะจดจ่อไปที่จุดอ่อนหรือส่วนเสียของผู้หนึ่งผู้ใด
และมุ่งแต่ที่จะบุกเข้าบดขยี้เพื่อทำลายหรือกำจัดเขาทิ้งด้วยคำพูดรุนแรงก้าวร้าว
เราควรจะมีจิตใจกว้างขวางมองให้เห็นจุดแข็งหรือส่วนดีของเขา
และมุ่งเตือนสติแนะนำทางดี โดยใช้คำพูดที่ดีชมเชยเขาเพื่อช่วยให้เขามีกำลังใจที่ปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวของเขาให้ดีขึ้น จะดีกว่า!

เห็นด้วยไหมครับ?

คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
ความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเขาลง
แต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดี
สุภาษิต 12:18, 25 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท