งานสัมมนา TBS Talk “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด”

งานสัมมนา TBS Talk
“เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด”

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) จัดสัมมนาการเงิน “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 08:30–12:30 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ ศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทย-จีน-อาเซียน มาร่วมเป็นวิทยากร

ช่วงแรกเป็นการสัมมนารวม หัวข้อ”ปัญญาจากพระคัมภีร์ สู่ความสุขและความสำเร็จทางการเงิน” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ หัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน” โดยศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ จากนั้นเป็นช่วง Workshop ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาสามารถเลือกรับฟังได้ตามหัวข้อที่สนใจ

  • Workshop 1 “จัดทัพลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน” โดยดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP®
  • Workshop 2 “เงินทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก” โดยศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์

มีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 88 คน และภายในงานยังมีการออกร้านของสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อจำหน่ายพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริสเตียนในราคาพิเศษอีกด้วย
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและให้การสนับสนุนสมาคมฯ เสมอมา