จงระวังหินจะกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

จงระวังหินจะกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

คุณเคยเกลียดคนบางคนทั้งๆที่คุณไม่เคยรู้จักเขาเลยบ้างไหม?
(หรือรู้จักแค่บางส่วน)
หรือกลับกัน คุณเคยถูกคนบางคนเกลียดคุณทั้งๆที่เขาไม่ได้รู้จักคุณบ้างหรือไม่?
(หรือรู้จักคุณแค่บางด้าน)

เคยไหม ที่คุณโกรธหรือเกลียดใครบางคนเพราะสิ่งที่คุณได้ยินเรื่องราว(ข่าวลือ)เกี่ยวกับตัวเขา
ทั้งๆที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าความจริงที่แท้จริงทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร
แต่คุณคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณได้ยินมา
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากคนที่คุณเชื่อถือ เพราะดูเป็นผู้ใหญ่ หรือ เป็นคนฉลาด)
คุณจึงโกรธและเกลียดคนที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกกล่าวหานั้น

คุณเคยด่วนสรุปตัดสินคนอื่นและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็น
โดยเชื่อมั่นว่าตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง (ทั้งๆมีทั้งความเท็จและความจริงผสมปนเปกัน)หรือไม่?
แล้วคุณเองจะรู้สึกอย่างไรหากว่า มีใครกล่าวหา ตัดสิน และซุบซิบนินทาคุณจากข้อเท็จ~จริง เหล่านั้น แค่นั้น

เชื่อว่า ถ้าคุณไม่โดนเองกับตัว คุณก็คงไม่เข้าใจและไม่รู้สึก!

อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่พูดนี้ ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนประเด็นไปว่า ห้ามเราตัดสินว่าผู้ใดที่ทำผิด
ตรงกันข้าม เราต้องช่วยกันพิสูจน์(ไม่ใช่กล่าวหา หรือแพร่การซุบซิบนินทา)ว่าผู้ใดกระทำผิดในเรื่องใด พร้อมหลักฐาน และนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม(ตามครรลอง)
เพราะในที่สุด ใครที่ทำผิดจริงๆ คนนั้นก็ต้องรับผิด และรับโทษ
แต่ อย่าให้เราลงโทษผู้ใด ก่อนความจริงจะประจักษ์!
(เพราะการลงโทษคนบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย)
เพราะเองจะกลายเป็นผู้ถูกลงโทษเสียเอง

เขาทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตคนชอบธรรม และปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย
แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
พระองค์จะทรงนำกรรมชั่วของพวกเขากลับมาสนองพวกเขา
และจะทรงทำลายพวกเขาเสียเพราะความโหดร้ายของพวกเขา
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา
สดุดี 94:2123 ฉบับมาตรฐาน
   

ดังนั้น
อย่าให้ปาก (กา) ของเราเผ็ดร้อน
อย่าให้ใจของเราชั่วร้าย

ขอให้เราดับไฟ โดยการหยุดการใส่ฟืนใส่ไฟ (แห่งความเกลียดชัง) เพิ่มลงไป
ขอให้เราหยุดขุดหลุมพราง หรือ ผลักหินไปทับผู้ใด
เพราะเราเองอาจตกลงไปในหลุมนั้น หรือ ถูกหินที่เรากลิ้งไปกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

ขอให้เราเป็นผู้มีวุฒิภาวะฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง
ที่ความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความถ่อมใจและความรักเมตตาจะนำหน้าเราในการพูด เขียน และส่งต่อ ของเราเสมอไป

ซึ่งจะเป็นคุณเป็นพรและปลอดภัยสำหรับทุกคน
และถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าสูงสุด
จะดีไหม?

เพราะขาดฟืน ไฟก็ดับ และที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป
ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด คนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้น
ถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อย มันลงไปยังส่วนต่างๆ ในร่างกาย ปากที่เผ็ดร้อนกับใจชั่ว ก็เหมือนขี้เงิน ที่เคลือบอยู่บนภาชนะดิน
คนที่เกลียดผู้อื่น ก็กลบเกลื่อนด้วยวาจา และเก็บการหลอกลวงไว้ภายใน
เมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิต ก็อย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปด ในใจเขา
ถึงเขาจะปกปิดความเกลียดชังไว้ด้วยเล่ห์ แต่ความชั่วของเขาจะถูกเปิดโปงในที่ประชุม คนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเอง
คนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไป มันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเอง
สุภาษิต 26:2027 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท