จงให้ผู้หญิงอยู่เงียบๆ ในคริสตจักร (Women Should Keep Silent in Church)

ผู้หญิงต้องอยู่เงียบๆ ในคริสตจักรหรือไม่ เปาโลหมายความเช่นไรเมื่อกำชับเช่นนั้น

อ่านเพิ่มเติม

English version อ่านเพิ่มเติม