จะหนุนใจ หรือ จะทำร้ายใจกัน?

จะหนุนใจ หรือ จะทำร้ายใจกัน?

จะทำลายจิตใจคนเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว
แต่จะทำให้คนใดคนหนึ่งที่กำลังอ่อนล้าใจถดถอยให้มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งในยามที่หมดกำลังใจนั้น นับเป็นเรื่องยาก ที่เราต้องการเป็นอย่างยิ่ง!

การทำลายคนใดคนหนึ่งด้วยถ้อยคำ ท่าทาง หรือท่าที หรือการกระทำอื่นๆ อย่างไร้ความเมตตา เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว
แต่การเสริมสร้างกันขึ้นมาให้มีกำลังกายและกำลังใจทำสิ่งดี นับเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะกระทำ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมของเรา อย่างน่าเสียดาย

วันนี้ คุณใช้เวลา และพลังงานไปกับการ
ทำลายใจ หรือหนุนใจคน
กำจัดคน หรือ ช่วยและเสริมสร้างคน?

อะไรที่ไม่ดี จงยุติเถิด
อะไรที่ดี แล้วยังไม่ได้ทำ จงลงมือทำเลย
อะไรที่ดีที่ทำอยู่แล้ว จงทำต่อไป และทำให้ดียิ่งขึ้น!

คุณคงรู้นะครับว่าสิ่งใด เป็นสิ่งพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา
ทรงประสงค์สิ่งใดมากกว่ากัน?

เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น
1
เธสะโลนิกา 5:11 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท