ฉบับที่ 7 มกราคม-มีนาคม 2024

จากใจเลขาธิการ

สวัสดีครับ สมาชิกและเพื่อนของ TBS ทุกท่าน 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเริ่มต้นปี 2024 ด้วยดี เมื่อใกล้ถึงปีใหม่ เราที่เป็นผู้เชื่อก็มักจะกล่าวอวยพรคนรอบข้างโดยขอให้พระเจ้าอวยพระพรพวกเขาในปีที่กำลังจะมาถึง หลายครั้ง คำอวยพรนี้อาจจะถูกใช้เพราะเป็นข้อความมาตรฐานที่ใครๆ ก็ใช้กันโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงความหมายหรือคาดหวังสิ่งใดมากนัก ในขณะที่บางคนอาจจะคาดหวังเช่นนั้นจริงๆ แล้วพระเจ้าทรงประทานพรตามที่เราคาดหวังหรือไม่

คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจและสามารถดลบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อมารู้จักพระเจ้าก็อาจจะมองว่าพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกผู้หนึ่งที่สามารถประทานพรให้ตามใจปรารถนา ในความเป็นจริง พระเจ้าเป็นยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องผลิตพระพร พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใด พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง รวมทั้งทรงอ่านความคิดและจิตใจของเราออก พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักลูกของพระองค์ และต้องการจะอวยพรพวกเขา อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ไม่ได้ตามใจลูกของพระองค์เสมอไป

จริงอยู่ พระเจ้าทรงปรารถนาจะอวยพรเรา แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า พระพรจากพระองค์จะมาถึงเราหากเราอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะอวยพรเราโดยที่เรางอมืองอเท้า แต่ทรงต้องการให้เรามีส่วนในการทำให้พระพรนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงด้วย พระองค์ทรงต้องการให้เราขยันขันแข็ง และทำเต็มที่ในส่วนของเรา แท้ที่จริง นอกเหนือจากความรอดและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์แล้ว พระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือการที่พระองค์ทรงขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์ มีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์ เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์ เราก็จะทำการดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสิ่งนี้จะนำพรมาสู่ชีวิตของเราได้มากยิ่งกว่าการที่เราเองอยู่เฉยๆ และรอให้พระเจ้าประเคนพระพรมาให้

อนึ่ง เราไม่สามารถเปรียบเทียบพระพรที่เราได้รับกับพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับผู้อื่นได้ การที่พระองค์จะทรงเลือกอวยพรใคร ในเรื่องอะไร อย่างไร เป็นเรื่องลึกลับที่เราไม่อาจจะหาคำตอบได้ เพราะไม่มีใครสามารถอ่านความคิดพระเจ้าได้ แต่ที่แน่ๆ คือ พระเจ้าทรงอำนวยพระพรผู้ที่ดำเนินตามหลักการของพระองค์ซึ่งพบได้ในพระวจนะ ยิ่งเราเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้ามากเท่าไร ชีวิตเราก็จะเกิดผลมากเท่านั้น

ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรทุกท่านตลอดปี 2024 นี้ให้ท่านเห็นความจำเริญ และสิ่งดีที่พระองค์จะทรงบันดาลให้เกิดขึ้น เพราะท่านได้ให้พระวจนะนำหน้าชีวิตท่าน
ประกิจ ตรีทศายุธ

  • ประกิจ ตรีทศายุธ

คุณรู้หรือไม่

ทำไมปลาจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียน

หลายคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์รูปปลาที่คริสเตียนใช้ทำเป็นของที่ระลึก พิมพ์บนเสื้อ หรือทำเป็นป้ายติดท้ายรถยนต์ คุณรู้หรือไม่ว่า เหตุใดปลาจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียน

ปลาเป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในพระคัมภีร์ พระธรรมปฐมกาลกล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ำซึ่งรวมถึงปลาในวันที่ห้า (ปฐก.1:20-23) พระเจ้าทรงบัญชาให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างตามฉายาของพระองค์ครอบครองสัตว์ต่างๆ รวมทั้งฝูงปลาในทะเล (ปฐก.1:26) ผู้เผยพระวจนะโยนาห์อยู่ในท้องปลาเป็นเวลาสามวันสามคืน อันเป็นหมายสำคัญเล็งถึงพระเยซูผู้ถูกฝังเป็นเวลาสามวันและสามคืน (มธ.12:40) ในพระคัมภีร์ใหม่ สาวกหลายคนของพระเยซูเป็นชาวประมง (มธ.4:18-22; มก.1:16-20; ลก.5:1-11) พระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา (มธ.4:19; มก.1:17; ลก.5:10) ปลาเป็นหนึ่งในอาหารของผู้คนในอิสราเอล (ลก.24:41-42; ยน.21:9) พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์เลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่ทวีจำนวน (มธ.14:13-21; มก.6:30-44; ลก.9:10-17; ยน.6:1-14)

ในส่วนของการที่คริสเตียนใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อนั้น สามารถย้อนประวัติศาสตร์ไปถึงคริสตจักรในสมัยแรกได้

ขณะนั้นความเชื่อคริสเตียนเป็นสิ่งผิดกฎหมายและคริสเตียนถูกข่มเหงอย่างรุนแรงโดยผู้มีสิทธิอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองชาวโรมัน คริสเตียนจึงหาสัญลักษณ์ที่คนนอกไม่รู้ในขณะที่คนในรู้เพื่อช่วยในการพบปะกัน กางเขนเป็นเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงของคริสเตียน จึงโจ่งแจ้งและไม่อาจใช้ได้ ในขณะที่ปลาเป็นสัญลักษณ์ที่คนหลายกลุ่มรวมทั้งคนนอกศาสนาใช้ การใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนจึงไม่ทำให้เป็นที่น่าสงสัยจนเกินไป

มีเรื่องเล่าว่า เมื่อคนแปลกหน้าสองคนพบกัน ฝ่ายหนึ่งที่เป็นคริสเตียนจะขีดเส้นโค้งลงบนพื้น หากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคริสเตียนเช่นกัน เขาจะขีดเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งต่อเป็นรูปปลา ก็จะเป็นที่รู้กันว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคริสเตียน แต่หากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่คริสเตียน เขาก็จะไม่รู้ความหมายของเส้นโค้งและไม่ได้วาดต่อ ฝ่ายที่เป็นคริสเตียนก็ปกปิดตัวตนต่อไป

นอกจากนี้ คำว่า “ปลา” ในภาษากรีก คือ ΙΧΘΥΣ (Ichthys) ยังมีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ด้วย เพราะตัวอักษรกรีกทั้ง 5 ตัวนี้เป็นอักษรตัวแรกของคำห้าคำในภาษากรีกที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู ดังนี้

  • Ι (Iota) เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Iησοῦς (Iēsous) คือ พระนามของเยซู
  • Χ (Chi) เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Xριστός (Christos) ซึ่งแปลว่า ผู้ถูกเจิม เป็นที่มาของพระนามว่า คริสต์
  • Θ (Theta) เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Θεοῦ (Theou) แปลว่า ของพระเจ้า
  • Υ (Upsilon) เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Yἱός (Yios) แปลว่า บุตร
  • Σ (Sigma) เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Σωτήρ (Sōtēr) แปลว่า ผู้ช่วยให้รอด

เมื่อนำคำทั้งห้านี้มาเรียงกัน แปลได้ว่า “เยซูคริสต์ บุตรพระเจ้า ผู้ช่วยให้รอด”

  • ภาพปลาจาก www.biblestudytools.com

TTAC 2024
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

TBS ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับชม การนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Theological Academic Conference) หรือ TTAC 2024 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 เวลา 09:00-15:30 น. ทางโปรแกรมซูม ไม่มีค่าลงทะเบียน

ครั้งนี้ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแปลและการเข้าใจความหมายพระคริสตธรรมคัมภีร์ กรณีศึกษา ฮาบากุก 3:17-19” โดย อศจ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องต่างๆ จากอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระท่านอื่นๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบปะ หนุนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องคริสเตียนจากทั่วประเทศไทย

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานทางโปรแกรมซูม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน TTAC หรือดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่อง (eProceedings) ได้ที่ www.thai.bible


กิจกรรมTBS

อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่
ระดับประเทศ ประจำปี 2024

TBS ขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่” ที่ช่วยฝึกสมาธิ ทำให้ได้ใคร่ครวญพระวจนะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างจิตวิญญาณ ปีนี้ใช้พระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 1-10 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-31 มีนาคม 2024 ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thai.bible หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 096-401-4233 หรือ 02-279-8341 ไลน์ thaibible.line


สนุกกับพระคัมภีร์


แนะนำสินค้า

 


พันธกิจ TBS

โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ

TBS ต้อนรับศักราชใหม่ เข้าสู่ปีที่ 134 แห่งการรับใช้คนไทย ในด้านการแปล ผลิต เผยแพร่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพระคัมภีร์ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ ในปี 2024 นี้ TBS จักสานต่อพันธกิจดังกล่าว ผ่านโครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการมอบพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยส่งมอบ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” ให้แก่หน่วยงาน องค์กร และคริสตจักรต่างๆ ที่ดำเนินพันธกิจเรือนจำทั่วประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นพระพรแจกนักโทษในเรือนจำ ผู้ไร้อิสรภาพ ทนทุกข์ สิ้นหวัง แต่พร้อมกลับตัวกลับใจ และในไม่ช้าจะกลับคืนสู่สังคม ให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงพระวจนะพระเจ้าอันเปี่ยมด้วยความรักเมตตา และได้รับความสุข สันติสุข ความหวัง กำลังใจในการดำรงชีวิตอีกครั้ง ดังนิมิตของ TBS ที่จะเห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเดินทางไปถึงหัวใจของทุกคนในแผ่นดินไทย