ฉลองวันเกิด คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ 8-20

คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ ฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี (นับแบบจีน) ณ คริสตจักรอิมมานุเอล กรุงเทพฯ เวลา 10.00-12.00 .

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ส่งกระเช้าของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดี ครอบครัววงศ์สรรเสริญเป็นครอบครัวใหญ่ คนในครอบครัวเป็นตัวอย่างในการรับใช้พระเจ้า ลูกหลานเหลนจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าในทุกๆ ด้าน  สรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพร

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทุกคน  2 เธสะโลนิกา 2:8