ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่?

ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่?

คำถาม เมื่ออ่านพระคัมภีร์ไทย แล้วพบคำราชาศัพท์คือ “ช่องพระแกล” ใน พระธรรม 1 พงศาวดาร บทที่ 15 ข้อที่  29 (ความว่า  และเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงนคร ของดาวิดแล้ว มีคาลราชธิดาของซาอูลแลดูตามช่องพระแกล เห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่  พระนางก็มีใจดู หมิ่นพระองค์) และ “ช่องพระแกลตาข่าย” ในพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 1ข้อที่  2  (ความว่า  ฝ่ายอา หัสยาห์ทรงตกลงมาจากช่องพระแกลตาข่ายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรีย และทรงประชวร …) แล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร?  จนได้ไปอ่านพระคัมภีร์อังกฤษจึงเข้าใจว่า “ช่องพระแกล” ก็คือ ช่องหน้าต่าง (window) และ “ช่องพระแกล ตาข่าย” คือ ช่องหน้าต่างที่มีไม้ระแนงขัดกันเป็นตารางกั้นไว้ (lattice) ดังนั้นจึงทำให้เกิดคำถามว่า ทำไมสมาคมพระคริสตธรรมไทยไม่แปลพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาษาง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์?  และอีกคำถามหนึ่งก็คือ ในพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 1ข้อที่  2  กษัตริย์อาหัสยาห์ทรงตกลงมาจากหน้าต่างห้องชั้นบนได้อย่างไร?  เพราะมีแผงเป็นตารางกั้นอยู่ จึงไม่น่าจะตกลงมาได้ หรือว่ามีแผงกั้นเพียงครึ่งเดียวของหน้าต่าง จึงทำให้พระองค์พลัดตกลงมาได้

ตอบ โดยอาจารย์ปัญญา โชชัยชาญ ก่อนอื่นทางฝ่ายแปลขอขอบคุณท่านผู้นี้ที่ได้สนใจอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจัง และแม้จะพบอุปสรรคในการเข้าใจความหมายก็ไม่ได้หยุดนิ่งเฉย แต่ได้เสาะหาคำตอบจากการอ่านเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ภาษาอื่นจนได้ความ กระจ่าง

สำหรับคำถามแรกของท่านนั้น ขอตอบว่าขณะนี้ฝ่ายแปลกำลังแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ไทยฉบับ1971 เราพยายามอย่างยิ่งที่จะลดทอนคำราชาศัพท์ที่เข้าใจยากโดยใช้คำง่ายแทน แต่เราไม่อาจตัดคำราชาศัพท์ทั้งหมดออกไปได้ เพราะในสังคมไทยเรามีการใช้ราชาศัพท์กับกษัตริย์และราชวงศ์ นอกจากนี้เราต้องการจะยกย่องและให้เกียรติพระเจ้าและพระเยซูในฐานะกษัตริย์ ของกษัตริย์ทั้งหลาย ดังนั้นคำราชาศัพท์จึงยังจำเป็นต้องมีอยู่ แต่หากมีคำราชาศัพท์ยากปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ข้อใด ก็จะมีเชิงอรรถอธิบายความหมายกำกับไว้ด้วย เพื่อผู้อ่านจะเข้าใจได้

อย่างไรก็ดีทางฝ่ายแปลจะพิจารณาเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์ “ช่อง พระแกล”ในการประชุมยกร่างคำแปลในครั้งต่อไปว่า เราจะคงคำราชาศัพท์นั้นไว้และมีเชิงอรรถอธิบาย หรือจะแปลง่ายๆ ว่า “ช่อง หน้าต่าง”โดยไม่ต้องใส่เชิงอรรถ

สำหรับคำถามที่สองดูจะยากกว่าคำถามแรก แม้เราจะทราบแน่ว่ากษัตริย์อาหัสยาห์ทรงพลัดตกจากห้องชั้นบนและประชวรหนัก แต่ทรงตกลงมาอย่างไร? เป็นอุบัติเหตุหรือ? หรือ มีคนทำร้ายผลักพระองค์ลงมา? เราไม่ทราบแน่ชัด จากพระวจนะของพระเจ้าก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ แต่ทรงตกลงมาจากช่องพระแกลตาข่ายได้หรือ? เพื่อจะตอบคำถามนี้ ก็จำเป็นต้องให้แน่ชัดว่าช่องพระแกลตาข่ายเป็นอย่างไร? คำ ฮีบรูที่ใช้นี้คือ “เซอะวาคาห์”มีปรากฏ 17 ครั้งในพระคัมภีร์เดิม คำนี้หมายถึง 1. ตาข่ายที่ประดับอยู่บน หัวเสาใหญ่สองต้นของพระวิหาร (ดู 1พกษ.7:17,18.20,41,42; 2พก ษ.25:17; 2พศด.4:12,13; ยรม.52:22,23) 2. ตาข่ายสำหรับดักจับสัตว์ (ดูโยบ18:8) 3. ช่อง พระแกลตาข่ายใน 2พกษ.1:2 ซึ่งอาจหมายถึงหน้าต่างที่มีไม้ ระแนงขัดกันเป็นตารางหรือตาข่ายกันไว้ หรืออาจหมายถึงโครงตาข่ายที่ อยู่เหนือหน้าต่างเหมือนกันสาด เพื่อกันแสงอาทิตย์บ้างและมีช่องให้ลมพัดผ่านได้ หรืออาจหมายถึงโครงที่ สร้างขึ้นมีลักษณะดังกล่าวบนดาดฟ้าเพื่อกันคนตกลงมา โดยเราต้องเข้าใจว่าบ้านของคนอิสราเอลจะมีดาดฟ้า และบนดาดฟ้าก็อาจทำเป็นห้องชั้นบนได้ด้วย ดาดฟ้าเขาใช้ตากสิ่งของและใช้พักผ่อนยามเย็น นอกจากนี้เขาอาจทำกันตกบนดาดฟ้าด้วย

เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่ากษัตริย์อาหัสยาห์ทรงพลัดตกจากหน้าต่างแม้จะมีตารางกั้น แต่คงไม่แข็งแรง หรือทรงพลัดตกจากดาดฟ้าจากช่องกันตก หรือทรงพลัดตกจากดาดฟ้าแล้วกระแทกทะลุกันสาดหนือหน้าต่าง เราไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดีผลของการตกก็สำคัญกว่ากระบวนการตก  ฉะนั้น พระคัมภีร์อังกฤษฉบับ Good News แปลว่า “King Ahaziah of Israel fell off the balcony on the roof of his palace in Samaria.”คงจะแปลได้ใจความว่า “กษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอลทรงพลัด ตกจากเฉลียงบนหลังคา (คงหมายถึง ดาดฟ้า) ของพระราชวังของพระองค์ในกรุงสะมาเรีย”ฉะนั้นจะสังเกตว่า พระคัมภีร์ฉบับอังกฤษดังกล่าวมิได้ระบุละเอียดว่าพลัดตกอย่างไร

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ
  • ภาพ Kotkoa – Freepik.com