ซึ่ง (ไม่ต้อง) พิสูจน์แล้ว 1/17

ซึ่ง (ไม่ต้อง) พิสูจน์แล้ว

ย้อนหลังสมัยเรียนวิชาเลขาคณิต เมื่อนักเรียนแก้โจทย์เสร็จแล้ว เราใส่คำว่า “ซ.ต.พ.”ลงท้ายคำตอบนั้น คำนี้ย่อมาจากคำว่า “ซึ่งต้องพิสูจน์” หมายถึง เข้าใจคำตอบหรือคำอธิบายแล้วไม่ต้องตรวจสอบหรือหาคำตอบอีกต่อไป เช่นเดียวกับสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าถูกต้อง ผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่ต้องยืนยันหลักฐานอื่นใดอีก เพราะได้รับการพิสูจน์โดยมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดกาล หนึ่งในความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปก็คือ หลักสุขภาพตามคำแนะนำในพระคัมภีร์

ในหนังสือ “อาหารเพื่อสุขภาพดี” (Food for Health) ของ นพ.จอร์จ ดี.แพมโพลนา-โรเจอร์ แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโลมาลินด้า รัฐแคลิฟอร์เนีย ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส คุณหมอศึกษาสรรพคุณของอาหารที่ได้จากพืช ผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และในการรักษาโรคต่างๆ สรุปให้เห็นชัดเจนว่า พืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิดที่เรารับประทานได้นั้น มีคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์ เป็นทั้งอาหาร และยารักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยง่าย และเมื่อเจ็บป่วยพืชผักเหล่านั้นเป็นยารักษาได้ด้วย  ตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตั้งแต่สร้างโลก พระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชผมที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า” (ปฐม. 1:19) ต่อมามีการเพิ่มผักชนิดต่างๆ รวมกันเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ตั้งแต่สร้างโลกมาจนถึงปัจจุบัน จึงไม่สงสัยว่า อาหารที่ดีที่สุดของมนุษย์คือ อาหารที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

คนเราเมื่อเกิดมาล้วนแต่มีต้นทุนสุขภาพเหมือนกันหมด เด็กทารกแรกเกิดทุกคน มีอวัยวะที่สะอาดบริสุทธิ์ เพราทารกได้รับอาหารเพียงอย่างเดียวมาจากนมมารดา ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ให้สารอาหารที่จำเป็นแก่มนุษย์ได้อย่างครบถ้วนยกเว้นน้ำนมมารดาระหว่างวัยทารกเท่านั้น หลังจากเริ่มกินอาหารแข็งได้ ร่างกายของเด็กก็เริ่มสะสมไขมันและปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย การกิน ดื่ม ของเราคือสาเหตุที่มาของความเจ็บป่วย ดังนั้น การรู้จักเลือกสรรอาหาร ผสมผสานอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับคนที่เชื่อตามทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อว่า ชีวิมนุษย์มาจากการคัดสรรตามธรรมชาติ หากเป็นดังเช่นที่ว่านี้ ไม่ต้องมีการกำหนดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง มนุษย์เพียงแต่ปรับตัว รับประทานอาหารเท่าที่มีก็เพียงพอแล้ว และหากอาหารเหล่านั้นมีอยู่แล้ว  คงให้สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายใช่หรือไม่ ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าผู้ทรงมีปัญญาเลิศสร้างมนุษย์ขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะ ทรงกำหนดอาหารที่เหมาะสมเฉพาะเพื่อบำรุงร่างกาย ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่างกายของคนเรามีคุณสมบัติในการปรับตัวให้เข้ากับอาหารได้หลากหลายชนิด ถึงกระนั้นก็ตาม ศาสตร์ด้านโภชนาการเผยให้เห็นว่า มีอาหารบางชนิด ที่ไม่บริโภคไม่ได้ เช่น ผลไม้และผักสดชนิดต่างๆ มิใช่อาหารชนิดใดก็ได้ที่ทำให้สุขภาพดี แม้เราปรับตัวกินอาหารชนิดอื่นใดที่ไม่ใช่อาหารที่เหมาะกับร่างกาย เช่น อาหารที่ได้มาจากสัตว์ เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องบริโภคพืชผักอยู่ดีเพราะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสำหรับร่างกายที่สุด

หลักการจากธรรมชาติ

เมื่อปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่เราบริโภคและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค จึงควรแก้ไขที่ต้นเหตุจากการที่ผู้เขียนและทีมงานกลุ่ม “นิวสตาร์ท” (NEWSTART) ได้นำ เสนอหลักการดูแลสุขภาพตามคำสอนของพระคัมภีร์ ซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ แก่คริสตจักรและประชาชนทั่วไป เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพใหม่ ใช้วิธีการง่ายๆ ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงมีวินัยและยินดีเปลี่ยนแปลง

คำว่า “นิวสตาร์ท” หรือ “เริ่มต้นใหม่” ย่อมาจาก

  • N Nutrition บริโภคอาหารจากพืชตามธรรมชาติให้มากที่สุด ลดอาหารจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะไขมัน ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่ง สารเคมี
  • E Exercise ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 4 – 5 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกาย
  • W Water ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ลด หรือ งดน้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
  • S Sunlight รับแสงแดดยามเช้าทุกวัน เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง จิตใจสดชื่น
  • T Temperance ประมาณตนในการกินดื่มตามที่ร่างกายต้องการ เพื่อการดำรงชีวิตไม่ตามใจอยาก อาหารดีเมื่อบริโภคมากเกินไปมีผลเสียต่อร่างกายได้ และไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข
  •  A Air หายใจอากาศบริสุทธิ์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่อากาศเสีย ควันเสียรถยนต์ ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
  •  R Rest นอนให้เพียงพอทุกวันๆ ละ 7 – 8 ชั่วโมง ควรเข้านอน 4 ทุ่ม เพื่อการพักฟื้นและเสริมสร้างร่างกาย
  • T Trust in God วางใจและมอบให้พระเจ้าทรงนำชีวิตทุกด้าน

เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษ จึงใช้คำย่อเป็นภาษาไทย “8 อ” อาหารสุขภาพ ออกกำลังกาย อมฤต อาบแสงแดด อดกลั้นใจ อากาศบริสุทธิ์ ออมแรง และอุทิศชีวิตแด่พระเจ้า

ผลดีที่เกิดขึ้นหลายท่านพบว่าสุขภาพดีขึ้น จึงขอนำเอาประสบการณ์ของบางท่านมาแบ่งปันเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ท่านที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการ “นิวสตาร์ท”

จดหมายจาก ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ วันที่ 8 เมษายน 2016

ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นวิทยากรให้คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ถึงสองครั้ง และแต่ละครั้งได้สร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันอยากมีสุขภาพที่ดี มาถึงวันนี้เป็นเวลาสองปีกว่าที่ดิฉันได้รับพระพรผ่านทางอาจารย์ และทีมงานเซเว่นเดย์แอ็ดเวนธ์ตีสต์

เริ่มต้นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันจากการได้เรียนเรื่อง NEWSTART

ดิฉันเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแทบจะทั้งหมดจากเดิม

• อาหาร N : ทานผักผลไม้เป็นสองเท่าของอาหารหลักในมื้อเช้าทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์จะรีบและคนที่บ้านไม่มีเวลาเตรียมให้ เนื่องจากต้องไปโบสถ์ด้วยกันแต่เช้ากว่าวันธรรมดา และใส่ใจกับอาหารแต่ละมื้อมากขึ้น การทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นหลักไม่ใช่อร่อยเป็นหลัก

• ออกกำลังกาย E :ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ หรือวันไหนที่มีภารกิจที่ต้องออกเช้า ทุกวันจะออกไปขี่จักรยานระยะทางประมาณ 20 กม. เป็นเวลา 50-60 นาที พัฒนาการด้านความเร็วมากขึ้นเป็นระยะ และก่อนประสบอุบัติเหตุสะบ้าหัวเข่าหัก เมื่อประมาณสองเดือนกว่าที่แล้ว เข้ายิม สร้างกล้ามเนื้อ และคุมอาหารบางส่วน ผลลัพธ์มีกล้ามเนื้อขึ้น แต่ขณะนี้หยุดเล่น เพราะอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังผ่าตัด ขณะนี้ออกขี่จักรยานปกติมาสองสัปดาห์ได้แล้ว

มายเหตุ เนื่องจากการออกกำลังกาย ทำให้การฟื้นฟูหลังผ่าตัดเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติมาก ช่วงประสบอุบัติเหตุ (ไม่ได้เกี่ยวกับจักรยาน) ต้องตรวจร่างกายเพื่อความพร้อมสู่การผ่าตัดหัวเข่า ผลการตรวจสุขภาพทั้งหมด แพทย์อายุรกรรมสรุปว่า มีความพร้อมเกินมาตรฐาน (อายุห้าสิบกว่าปีแล้ว) แทบไม่มีความเสี่ยงในการรับการผ่าตัดเลย

• การพักผ่อน R :ตั้งแต่ได้อบรมกับอาจารย์สุรเชษฐ์ เลิกดูทีวีและเข้านอนแต่วัน หากไม่มีภารกิจก็ประมาณสองทุ่ม หรือก่อนสองทุ่ม ตื่นนอนตีสาม ออกกำลังกายเบาๆ ในห้องนอน ก่อนทำภารกิจอื่น

หมายเหตุสามารถทำงานในช่วงตีห้า สอนพระคัมภีร์และนำอธิษฐานรุ่งอรุณผ่านไลน์กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มรุ่งอรุณของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 (ประมาณ 80กว่าคน) ทุกวันไม่มีวันหยุด

• น้ำดื่ม W :หยุดดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำตาล ชา น้ำอัดลมอย่างสิ้นเชิง ดื่มแต่น้ำเปล่า (โดยส่วนตัวไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้ว แต่บางครั้งในอดีต ดื่มช็อกโกแลตเย็น หรือน้ำอัดลมบางครั้งที่รู้สึกอยากดื่ม)จะดื่มน้ำผลไม้สดบางชนิดเท่านั้น เช่น น้ำส้มคั้น และนมพร่องมันเนย (เพราะอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังผ่าตัด) ดื่มน้ำ ใบย่านาง ใบบัวบก กับใบเตยติดต่อกันมาสองปี ช่วงหลังดื่มเป็นระยะ เพราะน้ำตาลลดลงมากเกิน และความดันโลหิตลงมากเกินไปเช่นกัน

• แสงแดด (S) :รับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า เลี่ยงแสงแดดจัด

ส่วนที่เหลือของ NEWSTART : ความพอเพียง อากาศ และการไว้วางใจในพระเจ้า ให้ความใส่ใจและปฏิบัติมากขึ้น

ผลดีต่อการรับใช้รู้สึกชีวิตมีคุณภาพ และคนรอบข้างก็รู้สึกเช่นกัน มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่ลดลง 10 กว่า กก. และมีกล้ามเนื้อ มีความยืดหยุ่นของร่างกายมากขึ้น เพื่อนบ้านและคนรอบข้างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า อุบัติเหตุล้มลงเข่าแตกครั้งนี้ถ้าไมได้ออกกำลังกายและเตรียมสุขภาพไว้ล่วงหน้า อาการคงหนักกว่านี้แน่ การฟื้นตัวเร็วมาจากการมีพื้นฐานของสุขภาพโดยรวมดีพร้อมขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

หมายเหตุ สุขภาพโดยรวมที่ดี และตารางชีวิตที่เปลี่ยน มีผลต่อการพัฒนาและก้าวหน้าของการรับใช้ การเทศนา การสอน มีความสุขมากค่ะ

คำ พยานจากคุณเกษม ธนวาทิน

• ก่อนเข้าสู่การปฏิรูปสุขภาพ กุมภาพันธ์ 2012 น้ำหนัก 89 กิโลกรัม ความดันโลหิต 150/110 กินยา “พรีโนลอล” วันละหนึ่งเม็ด (ยาชนิดนี้ใช้รักษาอาการของโรคหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง)

• หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม “นิวสตาร์ท” และนำไปปฏิบัติเอง 8 เดือน เดือนกันยายนปีเดียวกัน น้ำ หนักลดลง 69 กิโลกรัม ความดันโลหิต 130/80 หยุดยาพรีโนลอล ตั้งแต่เริ่มดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2012

• ความดันจาก 150/110 ลดเหลือ 120/80 เอวลดจาก 38-32 เหงือกที่เคยร่นกลับขึ้นมาใหม่ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ภูมิต้านทานสูงขึ้น

• กระฉับกระเฉง คล่องตัวสูงมากกว่าเดิม สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงนอนตลอดวันกลาง คืนหลับยาวครั้งเดียว สามทุ่มกว่าถึงตีสี่กว่า

• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีพลังตลอดเวลา สมองปลอดโปร่งคิดได้เร็วและความจำดีขึ้น ไม่พลาดการนัดหมาย

• ศึกษาพระคัมภีร์ บทเรียนวันจากพระคัมภีร์ (สำหรับการศึกษาในสะบาโต) ได้นานกว่าที่ผ่านมา จิตวิญญาณเติบโตขึ้น สนใจและติดตามฟังเทศนาจากยูทูปบ่อยและนานขึ้น ใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นอย่างน่าสนใจ และเห็นความสำคัญของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มากขึ้น

• การดำเนินชีวิตมีเป้าหมายมากขึ้น ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ความเชื่อเพิ่มมากขึ้นและเข้าใจคำสอนกินและดื่ม เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้น

• มีพลังงดอาหารเครื่องเดิมที่เคยชอบ เนื้อเปื่อย ปลาทอด ไก่ทอด ชา กาแฟ น้ำหวาน เปลี่ยนเป็นผักสด ผลไม้สด ธัญพืชต่างๆ และดื่มน้ำเปล่าแทนอย่างง่ายดาย ไม่กระหายอยากอาหารเดิมๆที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

ประสบการณ์ของผู้เฉียดความตาย ปลอดภัยเพราะอาหารของพรเจ้า

คำพยานของ ดร.สะอาด ไชวัณณ์ อดีตผู้รับใช้และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(แม้ท่านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิวตาร์ท ผู้เขียนเห็นว่าท่านมีประสบการณืตรงกับอาหารของพระเจ้าจึงขออนุญาตจากท่านเพื่อนำมาแบ่งปัน)

เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากใกล้ระยะสุดท้าย คณะแพทย์ให้เลือก 3 แนวทาง หนึ่งการผ่าตัด สอง บำบัดด้วยเคมี และสาม ฉายรังสี โดยปกติหลังจากผ่าตัด มักตามมาด้วยสองวิธีหลัง ดร.สะอาด จึงสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก พบว่าโอกาสหายมีน้อย ส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี จึงค้นคว้าข้อมูลเพื่อการรักษาตนเอง เพื่อยืนชีวิตอายุให้ยาวนานขึ้น ค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า หากทิ้งมะเร็งไว้ให้โดดเดี่ยวมันจะหายไปเอง จึงตรงกันข้ามกับวิธีรักษาทั้งสามแบบ  ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ยาเสริม เช่น วิตามินชี เซเลเนียม โอเมกา 3 ฯลฯ และเห็นว่ามีวิธีรักษามะเร็งที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะว่าเป็นวิธีที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าวิธีอื่น

ประการแรก รับประทานอาหารมังสวิรัติ(ไม่บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) ทำให้สุขภาพดี และไม่ทำให้อ้วนง่าย เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดรวมทั้งโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน การรับประทานมังสวิรัติอย่างสมดุล เป็นวิธีป้องกันมะเร็งอย่างได้ผล

ประการที่สอง นำสิ่งที่มะเร็งชอบออกไป จากการค้นคว้าและประสบการณ์ของ ดร.สะอาด พบหลักฐานชัดเจนว่าการรับประทานผักและผลไม้ในปริมาณมาก เป็นการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างดี และมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผักตระกูลกะหล่ำ ได้แก่กะหล่ำปี บร็อคโคลี่ เป็นต้น มีสารคาร์ซีโนเจนตัวก่อมะเร็ง ทำให้มะเร็งทำลายตัวเอง ผักมีผลในการชำระเนื้อเยื่อและเลือดการรับประทานสม่ำเสมอช่วยลดพิษต่างๆ ในร่างกายและเพิ่มสิ่งที่ร่างกายต้องการในการต่อสู้กับมะเร็ง

ประการที่สาม หลีกเลี่ยงการบริโภคโปรตีนมากและไขมันทรานซ์ (ไขมันแปลรูปส่วนของขนมอบตะวันออกส่วนใหญ่) มีรายงานการศึกษาจากหลายประเทศพบว่า ทั้งสองสิ่งนี้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง อาหารโปรดตีนสูงทำให้เลือดเหนียวโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์ โปรตีนและไขมันทรานซ์ประกบตัวเองเข้ากับเซลในร่างกาย ทำให้เซลได้รับออกชิเจน กลูโคส สารอาหารอื่นๆ และน้ำน้อยลง เมื่อขาดออกชิเจน เซลที่แห้งจะถูกทำลายกลายเป็นเซลมะเร็งได้ ดังนั้น ดร.สะอาดจึงหลีกเลี่ยงการบริโภคโปรตีนและไขมันแปลรูป

ประการที่สี่ หยุดใช้เตาไมโครเวฟ เขาชนิดนี้ปล่อยคลื่นความถี่สูง ทำให้ความชื่นในอาหารเดือดและการห่อมิดชิด ทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารร้อนจัด เปลี่ยนสภาพกลับไปมานับล้านครั้ง ทำให้โมเลกุลของอาหารแตกตัว เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี อาหารจึงเปลี่ยนสภาพที่ร่างกายไม่รู้จัก ไม่สามารถนำไปใช้ได้ จึงทิ้งไปเป็นของเสีย นักวิจัยชาวรัสเซียพบว่า สารอาหารถูกเตาไมโครเวฟทำลาย มีผลต่อสมอง นักวิจัยพบว่าเซลมะเร็งก่อตัวมากขึ้นในกลุ่มของคนที่อุ่นหรือปรุงอาหารจากเตาไมโครเวฟ โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ มีปัญหาการย่อยอาหารและการขับถ่าย เกิดเซลเนื้อหงอกและกล้อนมะเร็ง ดร.สะอาด กล่าวว่าท่านหลีกเลี่ยงการอุ่นหรือปรุงอาหารจากเตาไมโครเวฟ เพราะเตาชนิดนี้เปลี่ยนอาหารที่เหมาะกับสุขภาพ ให้กลายเป็นอาหารเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ประการที่ห้า ออกกำลังกาย ไม่เพียงทำให้ร่างกายหายจากอ่อนล้าเท่านั้น ความจริงการออกกำลังกายรักษามะเร็ง เซลมะเร็งเกิดจากการขาดออกซิเจน การออกกำลังกายเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่เซลทั่วร่างกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้น จากการศึกษายืนยันว่า ผู้หญิงที่ตรวจพบมะเร็งเดินออกกำลังกายสัปดาห์ละมากว่าหนึ่งชั่วโมงมีอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมลดลง

ประการสุดท้าย การอธิษฐาน ท่านเปาโลเน้นให้เรานำเอาทุกสิ่งในชีวิตทูลอธิษฐาน (ฟป. 4:6)ทุกสิ่งในที่นี้รวมทั้งความเจ็บป่วย ทูลขอด้วยการขอบพระคุณ ให้เป็นดังประโยคที่กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และไม่มีสิ่งใดเล็กเกินกว่าความห่วงใยของพระบิดา” พระองค์ตรัสแก่คนอิสราเอลว่า “เราคือยาห์เวห์แพทย์ของเจ้า” (อพย. 15:26) ดร.สะอาด จึงทูลขออธิษฐานขอทรงรักษามะเร็งต่อมลูกหมากให้แก่ท่านและรักษาจนหายขาด

สุขภาพดีอยู่ที่ความเชื่อไม่ใช่โชค

จากประสบการณ์ของทั้งสามท่าน ทำให้เห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับ “ความเชื่อฟัง” พระดำรัสของพระเจ้า ที่ตรัสไว้ตั้งแตกแรกสร้างโลก อาหารที่พระองค์ประทานในสวนเอเดน คืออาหารของผู้มีชีวิตนิรันดร์ มีสรรพคุณครบถ้วนทั้งด้านโภชนาการและการรักษา ภาพของสวรรค์เผยให้เห็นแล้ว วันนั้นเราจะดื่ม “…แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลมาจากที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดก…ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิดมันออกผลทุกเดือน และใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติ”(วว.22:1-2)วันนี้ ท่านมีโอกาสใช้ชีวิตชาวสวรรค์ด้วยการกินและดื่ม สิ่งที่พระเจ้าประทานตั้งแต่ทรงสร้างโลก ซึ่งจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของทุกคนอย่างแน่นอน จนกว่าจะได้กินและดื่มในแผ่นดินของพระองค์ในวันข้างหน้า ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้ว

  • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
  • ภาพ Kamranaydinov – Freepik.com