ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

การร่วมแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เด็กจะได้ประโยชน์สูงสุด ชนะบ้าง แพ้บ้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ประโยชน์จะเกิดแก่เด็ก เด็กสามารถนำวิธีการที่ผมสอนไปใช้ในการเรียน และได้คะแนนดีขึ้น ผมไม่ได้ติวเพื่อให้เด็กเข้าแข่งขันอย่างเดียว และวิธีติวของผมก็ไม่เหมือนใคร เวลาผมติว ผมจะสอนเขาทั้งด้านความคิดและจิตใจ ให้เขานำไปใช้ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

รุ่นพี่ที่เคยแข่งซูเปอร์จิ๋วฯ ได้ที่เรียนต่อในสถาบันที่ดีทุกคน  ปกติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 1 (Portfolio) เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรค่ายคุณธรรมของโรงเรียนจะได้คะแนนพิเศษเพียง 5 คะแนน  แต่เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ได้คะแนนพิเศษ 15 – 20 คะแนน  และเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน เพราะทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

คลิปและคำพยานสั้นๆ จาก ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล อนุศาสกโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง เป็นผู้ติวให้ผู้สมัครแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ต่อเนื่องยาวนานถึง 11 ปี  มีเทคนิคการติวและการสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย

(นอกจากนี้ ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021 และตัวท่านเองกับภรรยาพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านก็เข้าร่วมโครงการฯ เช่นกัน )

เชิญร่วมสนันสนุนโครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ คลิก
อ่านต่อคลิก ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021
สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร