ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’

ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’

ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ รวมทั้งเว็บไซต์ deaf.bible/THASLV/ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระธรรมนางรูธและโยนาห์ แปลและผลิตเสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ภาษามือไปใช้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ ขอท่านอธิษฐานเผื่อขั้นตอนต่างๆ และให้พระคัมภีร์ที่ผลิตแล้วได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ภาษามือชาวไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ