ต้องการแบบอย่างดีๆ ที่นี่มีให้ไหมครับ?

ต้องการแบบอย่างดีๆ ที่นี่มีให้ไหมครับ?

คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่า

สังคมในเวลานี้ กำลังขาดแบบอย่างดีที่เราและลูกหลานของเราจะเอามาเป็นต้นแบบ?
(ไม่ว่าจะในสังคมทั่วไปหรือในสังคมศาสนา)

  • เราเห็นคนที่มีความดีด้านหนึ่ง แต่แล้วก็ถูกความไม่ดีอีกด้านหนึ่งโผล่ออกมาทำลายด้านดีนั้นไปอย่างน่าเสียดาย
  • เราเห็นคนที่มีอำนาจอิทธิพลใช้อำนาจอย่างผิดๆ หรือผิดเพี้ยนไปโดยไม่รู้สำนึก
  • เราเห็นคนที่มีความรู้มาก ใช้ความรู้ไปในการตำหนิตัดสินอย่างก้าวร้าว มากกว่า จะช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องหรือดีขึ้นด้วยความสุภาพอ่อนโยน
  • เราเห็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ผู้นำ(หรือผู้เลี้ยง)ใช้ความน่านับถือเป็นช่องทางในการทำสิ่งที่น่าละอายและทำลายความไว้วางใจที่สมาชิกหรือผู้ที่ศรัทธามอบให้
  • เราเห็นคนที่จริงใจรักความเป็นธรรม ใช้พลังความสามารถ และฝีมือฝีปากรวมทั้งเครือข่ายในการฟาดฟันผู้ที่เป็นเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะตามมาจากการเรียกร้องนั่น (รวมทั้งต่อพระนามของพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์โดยรวม)
  • เราเห็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์(ฝ่ายจิตวิญญาณ)ที่คู่ควรต่อความเคารพ บิดเบือนในการสอนความจริงของพระวจนะของพระเจ้า และใช้เวลาไปกับการแสวงหาเกียรติและการยอมรับด้วยวิถีทางของโลก
  • เราเห็นคนที่มีของประทานหรือความสามารถพิเศษ ใช้สิ่งเหล่านั้นตามความเชื่อมั่นของตนโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นจนสัมพันธภาพที่ดีสลายไป ฯลฯ

เวลานี้ เราต้องการ แบบอย่างในการดีทุกด้าน ที่
เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า
เต็มบริบูรณ์ด้วยความถ่อมใจของพระคริสต์
เต็มล้นด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เต็มด้วยสติปัญญาสามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่ว
เต็มด้วยความกล้าหาญ ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความชอบธรรมและยุติธรรม
ด้วยเห็นแก่พระนามของพระเจ้า ด้วยวิถีทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ที่จะสอนและปฏิบัติตามสิ่งที่สอนนั้นให้เราเห็นชัดแจ้งอย่างจริงใจและจริงจัง

พอที่จะเป็นต้นแบบให้เราปฏิบัติตามได้ที่ละขั้นตอน ทีละเรื่อง
อย่างต่อเนื่องสัตย์ซื่อไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ
ที่จะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อคำกล่าวร้ายใดๆ
จนผู้ที่กล่าวตำหนิติเตียนเหล่านั้นต้องอับอายไปเอง

ขอให้คุณ ช่วยประพฤติตนเป็นแบบอย่างเช่นนี้เพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่ง
ให้แก่สังคมของเรา จะได้ไหมครับ?
ได้โปรดเถิด!

ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้าน
ในการสอนอย่างจริงใจ จริงจัง และถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้
เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเรา
ทิตัส 2:78 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท