ถวายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน ฉบับที่ 1/2020

ถวายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020 Mrs.Suthreera Miy Amoto Farrell ซึ่งเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ที่ North Carolina, U.S.A. ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนพันธกิจโครงการมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน โดยคุณซูเล่าว่าในช่วงที่เธอกำลังอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน พระเจ้าได้นำเธอให้ได้อ่านอีเมลโครงการมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียนของสมาคมฯ  เธอจึงรวบรวมเงินถวายจากพี่น้องคริสเตียนที่สหรัฐอเมริกา และตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนพันธกิจด้วยตัวเอง  สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอขอบคุณคุณซูและผู้ถวายที่สหรัฐอเมริกาทุกท่านที่กรุณาถวายให้กับโครงการนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกๆมือที่ร่วมกันถวายให้ทุกท่านมีแต่สันติสุขและให้กิจการงานที่ทำอยู่เจริญก้าวหน้าภายใต้การทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า