ทดสอบ bible

หากคุณเป็นคริสเตียน และต้องการก้าวสู่งานรับใช้พระเจ้า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญชวนท่านมาร่วมงานกับเรา

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจแห่งพระวจนะ หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในงานรับใช้พระเจ้า ขอเชิญสมัครเพื่อร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

[biblesupersearch]
คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช มัทธิว 13:3-12 (ฉบับมาตรฐาน)


ปฐมกาล

All rights are reserved to the Bible Society of Uganda