ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ในกิจการ 2:3 ?

เปลวไฟ หรือ เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น

ถาม ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น? เมื่อคำภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงเปลวไฟ การใส่คำว่าสัณฐานเหมือนลิ้นทำให้ความหมายประหลาดไป และทำให้คำแปลเกินคำในภาษาอังกฤษ เปลวไฟ หรือ เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น
ตอบ คำถามข้างต้นน่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการแปลพระธรรมกิจการบทที่ 2 ข้อ 3 แต่ก่อนจะตอบก็อยากจะให้ข้อสังเกตบางอย่างคือ
1. พระคัมภีร์ไทยทุกฉบับจะมีคำว่า “ลิ้น” กำกับอยู่กับคำว่า “เปลวไฟ” ได้แก่ เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น(ฉบับ 1940, ฉบับ 1971 และฉบับคิงเจมส์) หรือ เปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น (ฉบับมาตรฐาน 2002 และฉบับของคณะกรรมการคาทอลิคเพื่อพระคัมภีร์) หรือ เปลวไฟรูปร่างเหมือนลิ้น (ฉบับประชานิยม) หรือ เปลวไฟรูปร่างคล้ายลิ้น (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)
2. วลี “tongues of fire” ที่พบในพระคัมภีร์อังกฤษหลายฉบับนั้นเป็นสำนวนภาษา หมายถึง เปลวไฟ ใช่หรือไม่? อย่างไร?

สำหรับข้อสังเกตแรก ทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูที่ภาษาเดิมในที่นี้คือ ภาษากรีก แล้วเราพบว่า หากแปลตรงตัวอักษรจะได้ว่า tongues as of fire ดังนั้นเราจึงพบว่า คำหลักคือ tongues (ลิ้น) ส่วนคำขยายเพื่อเปรียบเทียบคือ fire(ไฟ) แต่เราเกิดคำถามขึ้นว่า พวกสาวกเห็นอะไรในวันนั้น? พวกเขาเห็นลิ้นที่มีลักษณะคล้ายไฟ หรือเห็นไฟที่มีลักษณะคล้ายลิ้น อยู่บนพวกเขาแต่ละคน? แต่ความหมายน่าจะเป็นว่า พวกเขาเห็นสิ่งที่คล้ายเปลวไฟเล็กๆ ที่มีรูปร่างคล้ายลิ้นอยู่บนพวกเขาแต่ละคน

สำหรับข้อสังเกตที่สอง tongues of fire มิใช่สำนวนภาษาอังกฤษ แต่คงเป็นสำนวนฮีบรู ดู อิสยาห์ 5:24 ซึ่งหมายถึง เปลวไฟที่มีลักษณะคล้ายลิ้น มิใช่ลิ้นที่มีลักษณะคล้ายเปลวไฟ
ดังนั้น จึงขอสรุปว่า พระคัมภีร์ไทยแปลได้ดีแล้ว

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ
  • ภาพ Freepik