ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา?

ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา?

ถาม ผมสะดุดอย่างมากๆ กับเลวีนิติ 11 ข้อ 20-23 เรื่องแมลงมีปีกซึ่งมี 4 ขา ผมอธิษฐานถามและมาถามที่นี่ครับ เพราะแมลงมี 6 ขา และทำให้อยากรู้ว่าภาษาเดิมก็ระบุว่ามี 4 ขา หรือแปลผิดคลาดเคลื่อน  คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งบอกว่าพระคัมภีร์ไม่จริงอยู่ด้วย ทำให้ผมร้อนใจและร้อนรนที่จะทราบคำตอบมากไม่อยากให้คนไม่เชื่อพระเจ้าว่าเรา งมงาย พระเจ้าอวยพรครับ
ตอบ ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจในรายละเอียด คำถามว่า แปลผิดหรือเปล่า? ขอ ยืนยันว่าไม่ได้แปลผิดจากต้นฉบับ เพราะฉบับอื่นๆ ก็แปลเหมือนกัน ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าแมลงมีเพียง 4 ขา แต่บอกว่าแมลงชนิดที่ใช้ขา 4 ขาคลานกับพื้น คือเป็นการบอกว่าแมลงชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างจากแมลงชนิดอื่นโดยดูจากลักษณะ การเคลื่อนไหวของมันบนพื้นดิน เช่นตั๊กแตนมี 6 ขา แต่มันใช้ 4  ขา คลาน ส่วนขาคู่หลังสุดจะซ่อนอยู่เพื่อเอาไว้กระโดด แมลงมีหลายชนิด วงจรชีวิตของมันก็ไม่เหมือนกัน เช่น ผีเสื้อมีตัวหนอนและดักแด้ แล้วค่อยเป็นผีเสื้อ แต่ตั๊กแตนไม่มีตัวหนอนและดักแด้ แต่จะเป็นตัวอ่อนและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา พระธรรมตอนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้คำตอบด้านวิทยาศาสตร์

เรื่องราวในพระธรรมเลวีนิติตอนนี้ต้องการให้คนอิสราเอลแยกแยะสัตว์ที่สะอาด ออกจากสัตว์ที่เป็นมลทิน สัตว์ที่สะอาดคือสัตว์ที่คนอิสราเอลกินได้ ในพระธรรมเฉลยบัญญัติ 14:19 สรุปสั้น ๆ ว่า แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นมลทิน คือกินไม่ได้ แต่ในพระธรรมเลวีนิติ 11:20-23 ได้แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแมลงที่บินได้บางชนิดที่มีปีกก็ไม่เป็น มลทิน เช่น ตั๊กแตน เพราะมันเดินด้วยขา 4 ขา อีกอย่างเราคงต้องยอมรับว่า การจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละภาษานั้นไม่เหมือนกัน เช่น สำหรับภาษาอังกฤษ เสือ หรือ สิงโต ก็ยังถูกเรียกว่า “cat”  ที่แปล ว่าแมว แต่คนไทยจะไม่เรียก “สิงโต” หรือ “เสือ” ว่า “แมวใหญ่” แน่นอน

  • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • ภาพ Lifeonwhite – Freepik.com