ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินว่ามีความเข้าใจ (Deaf Community Checking)ในเนื้อหาพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 1 และ 2 หรือไม่ และเปิดโอกาสให้กลุ่มฯ แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย – วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2022


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8