ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 7-10 วันที่ 25 มิถุนายน 2022 รับชมพระคัมภีร์ภาษามือเพิ่มเติมได้ทาง YouTube TBS THSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ผ่านทางโอนเข้าบัญชีสมาคมพระคริสตธรรมไทย


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8