ท่ามือคำว่า “ซามูเอล”

ท่ามือคำว่า “ซามูเอล”

คำอธิบาย : 1 ซามูเอล 3:4-10 พระจ้าทรงเรียกซามูเอล 4 ครั้ง


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8